Banki bosta zagotovili po polovico omenjenega zneska, posojili sta odobrili pod enakimi pogoji, na nezavarovani osnovi, pogodbi pa vsebujeta finančne zaveze, ki bistveno ne odstopajo od finančnih zavez že sklenjenih posojil družbe, so zapisali v sporočilu. »Z refinanciranjem dela posojil se podaljšuje ročnost virov financiranja družbe, ob sočasni zamenjavi dela virov financiranja, vezanih na variabilno obrestno mero, z viri, vezanimi na fiksno obrestno mero, in znižanju stroškov financiranja,« so pojasnili v družbi.