Ministrstvo za kulturo je v letu 2017 izvedlo javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju 2018-2021, na katerem je več nevladnikom zavrnilo sofinanciranje njihovih programov brez ustrezne obrazložitve. Tožbe zoper ministrstvo je septembra lani vložilo šest nevladnih organizacij, poleg zavoda Emanat so to še Maska, Zavod Delak, Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi, MoTA - Muzej tranzitorne umetnosti in Nomad Dance Academy Slovenija.

Nekaterim od teh organizacij so na pomoč priskočili pri krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij CNVOS. Kot je za STA pojasnil vodja pravne službe CNVOS Matej Verbajs, so omenjene nevladne organizacije zoper ministrstvo za kulturo zaradi nepravilnosti pri vodenju postopka štiriletnega programskega razpisa posebej sprožile pravne spore, kot mu je znano, je zaenkrat sodbo prejel zgolj zavod Emanat, ostali na odločitev upravnega sodišča še čakajo.

Verbajs je poudaril, da je bila vsebina teh ločenih postopkov podobna, zato pričakujejo, da bo sodišče v vseh primerih razsodilo podobno. »V teoriji je sicer možno, da bi sodišče odločilo drugače, a bi bilo to sila nenavadno, ker gre za podobne dejanske okoliščine,« je dodal.

V sodbi je sodišče med drugim ugotovilo, da ministrstvo za kulturo oziroma njegove strokovne komisije glede vlog omenjenih nevladnih organizacij za financiranje njihovih programov »niso podale konkretnih razlogov in okoliščin za svojo oceno oziroma za dodeljeno število točk po posameznem kriteriju«.

V nadaljnjem postopku se bo morala, kot je še pojasnil Verbajs, strokovna komisija ponovno sestati in opraviti svoje delo tako, kot ji je naložilo sodišče. Pri tem je najbolj pomembno, da bodo morali o posamezni zadevi ponovno presoditi in, kot so zapisali pri CNVOS, »tokrat jasno in obrazloženo podati svojo oceno, upoštevajoč merila javnega razpisa, ki jih je navsezadnje ministrstvo samo določilo«.