Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vsako leto ozavešča in opozarja na problematiko neustreznih klasičnih centralnih kurilnih naprav na trdno gorivo, ki se še vedno nedovoljeno prodajajo in vgrajujejo. Za tako stare kurilne naprave pogosto ni na voljo niti rezervnih delov.

Sočasna zamenjava kurilnih in dimovodnih naprav

V večstanovanjskih stavbah je tovrstne posege treba skrbno načrtovati, poudarja Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS. Ker je na skupni dimnik lahko priključenih več kurilnih naprav, je menjave treba izvesti sočasno. Obstoječe dimovodne naprave niso primerne za odvajanje dimnih plinov iz kondenzacijskih kurilnih naprav, prav tako pa se sodobne in stare plinske kurilne naprave med seboj ne smejo združevati na skupno dimovodno napravo. Zato je treba sočasno zamenjati vse kurilne naprave in sanirati pripadajočo dimovodno napravo.

Priporočljiv izredni pregled

Preden se odločite za sanacijo, je koristno, da dimnikarska družba z izrednim pregledom preveri stanje dimovodnih naprav v stavbi, prostorov namestitve kurilnih naprav in pogojev za dovode zraka. Vse plinske kurilne naprave morajo obratovati neodvisno od zraka v prostoru, biti pa morajo tudi kondenzacijske. Zato informacije iz izrednega pregleda močno koristijo projektantu, ki za sanacijo izdela ustrezen načrt strojnih inštalacij. Za vgradnjo izberite izvajalca del z obrtnim dovoljenjem, predvsem pa si po končanih delih zagotovite strokovni prvi pregled dimnikarske družbe. Od dimnikarja zahtevajte, da dejansko preveri pravilnost vgradnje, saj gre za vašo varnost! Tako si zagotovite varno obratovanje ter preprečite poznejše dodatne stroške zaradi morebitnih napak pri vgradnji.

Pravi čas za načrtovanje posegov

Ker vgradnja kurilnih naprav v večstanovanjskih stavbah zahteva kar nekaj usklajevanj, je zdaj pravi čas za načrtovanje posegov, ki se morajo izvajati v poletnem času. Z menjavo plinskih kurilnih naprav v večstanovanjskih stavbah najpogosteje odlašajo ravno zaradi obsega del, obvezne sočasne menjave in težav pri usklajevanju. Zastarelost naprav in tovrstni dogodki pa neizbežno opozarjajo, da se je življenjska doba tako starim plinskim kurilnim napravam že iztekla.