DZ je danes z 49 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah. Ta v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, kar bi Slovenija že morala storiti. Evropska komisija zaradi tega državo toži, grozi ji tudi denarna kazen. Sloveniji zaradi nepravočasne implementacije evropske direktive, ki velja že od leta 2014, za vsak dan neprenosa grozi 8992 evrov kazni.

S 43 glasovi za in 11 proti je podprl tudi novelo zakona o zavarovalništvu, katere cilj je zagotavljanje varstva zavarovalcev in potrošnikov, ne glede na distribucijske kanale. Novela v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov, ki se je v EU začela uporabljati oktobra.

Kot je v DZ pojasnil državni sekretar na finančnem ministrstvu Metod Dragonja, so ključne ideje novele določbe evropske direktive, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov in zavarovancev, ki so s tem zakonom še dodatno zaščiteni predvsem z vidika postopka sklepanja zavarovalnih razmerij in ta zavarovalna razmerja se danes prodajajo po zelo različnih prodajnih oz. distribucijskih kanalih.

Z 51 glasovi za in enim proti so podprli novelo zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, s katero se v slovenski pravni red prenaša spremembe evropske direktive o razvrstitvi nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti. Kot je v predstavitvi v DZ pojasnil Dragonja, bo s poenotenjem pravil v vseh evropskih državah zagotovljena enaka presoja položaja upnikov banke.

Prva tako je državni zbor z 74 glasovi za in nobenim proti potrdil predlog novele zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja in študija. Z novelo zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva iz maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljstva, izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair.