»Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi začetek šolanja odloži za eno leto. Ugotavljanje pripravljenosti otroka za vpis v šolo je obvezno, če odložitev šolanja predlagajo starši oziroma zdravstvena služba,« so ob tem navedli na ljubljanski mestni občini.

V Ljubljani deluje 48 javnih osnovnih šol, od tega jih ima 47 določen šolski okoliš, medtem ko v Centru za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana zaradi posebnosti dela sprejemajo otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega prihajajo. Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol oziroma največjim možnim številom učencev, ki jih posamezna šola lahko sprejme. Starši lahko otroka v prvi razred vpišejo tudi v šolo zunaj njihovega šolskega okoliša, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša.