Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za oddajo novih vrtičkov v zakup za nedoločen čas. Novo vrtičkarsko območje se nahaja na Grbi v izteku Puhtejeve ulice, na voljo pa je 57 vrtičkov velikosti od 34 do 79 kvadratnih metrov. Največ, kar 27, je vrtičkov s površino 49 kvadratnih metrov. Občani lahko svoje vloge za najem vrtička pošljejo do 6. februarja do 17. ure na naslov Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1000 Ljubljana ali jo do navedenega datuma oddajo v glavnem vložišču na Adamič-Lundrovem nabrežju 2.

Letna zakupnina za kvadratni meter stane 0,7 evra in zakupniki jo morajo plačati za eno leto vnaprej. Poleg zakupnine morajo najemniki vrtičkov plačevati še »sorazmerni del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja glede na velikost in opremljenost območja«, v razpisni dokumentaciji opozarja občina. Zainteresirani morajo prijavnemu obrazcu priložiti še potrdilo o stalnem bivališču, iz katerega bo vidno, koliko časa imajo stalno bivališče v Ljubljani, potrdilo iz gospodinjske evidence in izpis zbirnih podatkov o nepremičninah iz registra nepremičnin za vse člane gospodinjstva. Ta dokazila morajo kandidati priložiti zato, ker so do pridobitve vrtička upravičeni občani, ki imajo v Ljubljani stalno prebivališče in nihče iz njihovega gospodinjstva na območju Ljubljane nima v lasti primernega zemljišča za vrtičkanje.

O dodelitvi vrtička lahko odloči tudi žreb

Prejete prijave bodo na občini preverili in vsakemu prijavljenemu dodelili ustrezno število točk glede na to, koliko časa ima v Ljubljani prijavljeno stalno prebivališče in kako blizu vrtičkom na Grbi stanuje. Vrtičke bodo dobili tisti, ki bodo zbrali največ točk. Če bo imelo več kandidatov enako število točk, bo o dodelitvi odločil žreb, ki ga bo izvedla komisija za oddajo vrtov v zakup, pojasnjujejo na občini. Ali bodo že letošnjo pomlad obdelovali gredice na Grbi, bodo kandidati izvedeli v najpozneje 30 dneh od roka za oddajo prijav.

Vrtičke na Grbi je uredila družba Lavaco, ki jo je občina izbrala z javnim naročilom. Po pogodbi bo občina Lavacu za ureditev novega vrtičkarskega območja plačala slabih 370.000 evrov.

Precej vrtičkov na Rakovi jelši še brez najemnika

Velja omeniti, občina ima trenutno odprt še en razpis za oddajo vrtičkov, in sicer na območju Rakove jelše, kjer je na voljo 120 vrtičkov v velikosti od 25 do 150 kvadratnih metrov. Občina prijave za vrtiček na Rakovi jelši zbira do 30. marca oziroma dokler ne bodo oddani vsi vrtički, razpisni pogoji pa so enaki kot za tiste na Grbi.

Vrtičkarsko območje na Rakovi jelši je občina uredila že leta 2016, vendar pa dobri tretjini od 320 vrtičkov še vedno ni našla najemnika. To je v veliki meri povezano predvsem s tem, da je lokacija teh vrtičkov precej odročna. Zaradi majhnega interesa na Rakovi jelši do vrtičkov lažje pridejo tudi tisti, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana krajši čas. Za vrtičke na območjih, ki so bliže stanovanjskim naseljem, kot so vrtički ob Vojkovi cesti, je bilo povpraševanje bistveno večje od razpoložljivega števila vrtičkov, zato je o izboru odločal tudi žreb. Veliko povpraševanje zaradi bližine stanovanjskih naselij gre pričakovati tudi za vrtičke na Grbi.