Uradniki ljubljanske občine in projektanti nadaljujejo z obiskovanjem četrtnih skupnosti, v katerih bodo v okviru velikega kohezijskega projekta Čisto zate gradili kanalizacijo. V četrtek so bili v Savljah, kjer so občani napolnili prosvetno-kulturni dom Savlje in med precej burno razpravo nizali pomisleke, povezane z urejanjem ceste. V tem delu Ljubljane bo projekt napeljave fekalne kanalizacije obsegal le osem objektov na dolžini 419 metrov. Na to temo ni bilo pripomb, morebitne težave so obravnavali individualno.

Več občanov noče pločnika

Prebivalci so precej več zanimanja pokazali za urejanje cest v treh ulicah – Cesti Urške Zatlerjeve, Selanovi ulici in Saveljski cesti. Medtem ko si v drugih četrtnih skupnostih ponavadi želijo čim prej dobiti izboljšane ceste in pločnike, je več prisotnih protestiralo proti pretirano široki in urejeni cesti. Bojijo se namreč, da bo privabila še več avtomobilov, ki bodo z gorenjskega konca vsak dan mimo njihovih hiš prihajali v Ljubljano.

Vodja mestnega odseka za gospodarsko javno infrastrukturo Tatjana Šuklje je razložila, da nameravajo urediti cesto s pločnikom, meteorno kanalizacijo, obnoviti vodovod, zgraditi telekomunikacijske in električne vode, a da še niso odkupili vseh zemljišč, po katerih bo potekala gradnja. Zataknilo se je pri gradnji pločnika in urejanju ceste. Kot je pojasnil projektant Boštjan Račič, naj bi zgradili enostranski pločnik širine meter in pol ob vzhodni strani in metrsko bankino na desni strani ceste, ki jo nameravajo razširili, da bo široka pet metrov. Še preden je končal, je nekdo vzkliknil, kdaj bodo na vrsti vprašanja. Potem se je začelo uro in pol dolgo pregovarjanje, debata pa je včasih zavila stran o tematike, zaradi katere so se zbrali.

Več prebivalcev je protestiralo proti gradnji pločnika, kajti skrbi jih, da kmetje ne bodo mogli zavijati na svoje njive. »Kjer je bilo razvidno, da je traktorska pot, smo robnik poglobili,« je dejal Račič, a jih pojasnilo ni prepričalo. Občanka je dejala, naj pločnik naredijo raje na bližnji Avšičevi cesti, kjer je veliko otrok. Projektant ji je prikimal, a dejal, da bi bilo treba porušiti kakšno hišo, če bi želeli to narediti. Pripomb čez gradnjo pločnika je bilo toliko, da je Tatjana Šuklje ponudila možnost, da se ga ne zgradi. »Projekt je projektiran tako, kot je najbolje z vidika varnosti v prometu. Če ne dosežemo soglasja za odkup, bo ostalo pri prvotnem stanju. Glede na to, da bo potreben odkup parcel, je odločitev na vas,« je dejala, medtem ko je njena sodelavka Špela Trček, ki vodi projekt v Savljah, pojasnila, da so pri odkupih približno na polovici.

Konec srečanja brez konsenza

Stanovalci so izrazili skrb, da bo po razširjeni cesti vozilo vse več tovornjakov, in dobili pojasnilo, da bo cesta temu prilagojena. Vroča debata se je razvila tudi, ko so razpravljali o tem, kako bo potekal promet med samo gradnjo. Tamkajšnje podjetje Kmetijska zadruga Metlika, ki po mnenju občanov ne sodi v to območje, se bo moralo po besedah projektantov prilagoditi razmeram, a se z njo še usklajujejo. »Kmetijski zadrugi Metlika smo zagotovili, da bo imela možnost transporta do podjetja, a se bodo morali prilagajati tudi oni, ne le mi. Morali se bodo organizirati tako, da bodo v času gradnje razlagali tovor v manjšem obsegu. Sicer tega ne bomo mogli narediti,« je dejal Uroš Mrzlikar iz vrst projektantov.

Ob koncu srečanja konsenza niso dosegli. Predstavniki občine so sklenili, da bodo občane obvestili, kako se bo razpletla zgodba z odkupovanjem zemljišč, od česar bo odvisno, ali bodo gradili pločnik in širili cesto.