Slovenski organi so 6. julija 2016 v okviru policijske preiskave proti zaposlenim v Banki Slovenije v prostorih slovenske centralne banke zasegli tudi materiale, ki so vsebovali dokumente in računalniško strojno opremo ECB. Postopek sicer z ECB ni bil povezan. Ker ECB zasega teh predmetov ni predhodno odobrila, njeni poznejši poskusi, da bi zadevo rešili sporazumno, pa so bili neuspešni, je evropska komisija zoper Slovenijo sprožila postopek pred sodiščem EU v Luksemburgu.

Poseg v arhive

Enostransko ravnanje Slovenije pri zasegu dokumentov ECB po navedbah komisije pomeni kršitev nedotakljivosti arhivov ECB. Komisija je poudarila, da njeni poskusi, da bi v dialogu s slovenskimi organi razjasnili dejstva in okoliščine, niso bili uspešni. Banka Slovenije je sicer po preiskavi na ustavno sodišče vložila pritožbo zoper odredbe o hišni preiskavi ter zasegu elektronskih in drugih dokumentov fizičnih oseb in Banke Slovenije. Ustavno sodišče je maja lani ustavni pritožbi Banke Slovenije in ECB zavrglo. Banka Slovenije pa je nato sklenila, da umakne tudi druga pravna sredstva, ki jih je vložila na upravnem in ustavnem sodišču. Pri vrhovnem državnem tožilstvu in evropski komisiji je po preiskavah leta 2016 ostro protestiral tudi predsednik ECB Mario Draghi. Menil je, da je bila zaplemba informacij ECB nezakonita.

Skoraj ničenergijske stavbe

V drugem primeru, pri energetskih izkaznicah, je evropska komisija zoper Slovenijo sprožila postopek, ker naša država nacionalne zakonodaje še ni uskladila z evropsko direktivo, ki govori o energetski učinkovitosti stavb. Po tej direktivi morajo članice EU do leta 2021 zagotoviti, da bodo vse nove stavbe »skoraj ničenergijske«. Med drugim morajo članice zagotoviti redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Enak ukrep kot zoper Slovenijo je komisija sprejela tudi zoper Češko. Oboje sodi v sklop prizadevanj EU, da se do leta 2020 doseže 20-odstotno zmanjšanje porabe energije v Evropi. Stavbe v EU predstavljajo približno 40 odstotkov skupne porabe končne energije in ustvarijo več kot tretjino izpustov CO

2

. sta, ušk