Po moji oceni je njihovo poslanstvo pod velikim vprašajem smiselnosti obstoja in predlagam vladi, ustanoviteljici DUTB, da ga spremeni v bolj družbeno sprejemljivo, takšno, ki bo doprineslo k blaginji davkoplačevalcev tudi z vidika 2. člena Ustave Republike Slovenije kot socialne države. Višek sprenevedanja in cinizma v odgovoru DUTB pa vidim v zagovoru, da bodo tako stanovanjski sklad in novomeška občina kot tudi drugi potencialni kupci imeli možnost sodelovanja pri nakupu omenjenih zemljišč – z drugimi besedami: da bodo zemljišča še dražja. Če se ob tem spomnimo še zgodbe s preprodajo zemljišča v Logatcu in zemljišča na Parmovi v Ljubljani, ki je predrago za stanovanjski sklad, potem vidimo, da DUTB sploh ne živi z nami, davkoplačevalci.

V času, ko primanjkuje stanovanj za mlade, ko Airbnb in Booking trgu »kradeta« manjše enote, ko so se začele graditi namenske stanovanjske enote za kratkotrajno oddajanje, ko se v večini gradijo luksuzna stanovanja, mladi pa se izseljujejo zaradi boljših življenjskih priložnosti, je poslovna politika DUTB z najboljšo možno ceno pravzaprav usluga tržnemu manipuliranju s cenami nepremičnin.

Gradnja stanovanja preko občinskih in državnih skladov ima mnogokratne učinke tako za gospodarstvo kot državljane, saj skladi s stanovanji omogočajo stabilno življenje družin, izboljšujejo socialno sliko življenja pri nas, znižujejo ceno stanovanj tako za trg kot tudi za najem, dajejo občutek perspektive, če jih je dovolj… Dolgoročno bi davkoplačevalci z brezplačnim prenosom na stanovanjske sklade pridobili večji donos za zemljišča, na katerih ima Stanovanjski sklad RS program gradnje stanovanj, kot če se jih proda po najboljši možni ceni. Zavedati se moramo, da se donos na državni ravni ne meri samo skozi doseženo ceno ali količino premoženja, ampak ga lahko merimo tudi z zadovoljstvom državljanov, njihovo socialno varnostjo, možnostmi, ki jih imajo mladi, ter drugimi kriteriji, ki z doseženo ceno nimajo nobene povezave. Seveda pa se gremo lahko tudi tržno gospodarstvo na način najboljše možne cene, a potem se bomo spraševali: kdo bo delal, da nam bo omogočil pokojnine?

Spoštovana vlada, stanovanja za mlade morajo imeti prednost pred najboljšo možno ceno. Cena kot kriterij se je izkazala za problematično pri javnih naročilih in podobno je pri najboljši možni ceni, ki ima dolgoročno škodljive posledice. Zato sem prepričan, da je nujna sprememba poslanstva DUTB v smeri dobrobiti davkoplačevalcev, saj so ljudje naše največje bogastvo, ki ga je treba privabiti nazaj, kar pa se žal ne dogaja, čemur verjetno botrujeta tudi zavist in strah pred konkurenco, elite pa služijo samo sebi oziroma temu, da bi si podaljšale mandat (Valentin Inzko). Dobre stanovanjske možnosti utegnejo preprečiti odhod mladih v tujino in izboljšati sliko dobrobiti državljanov.

Jože Piano, MBA, Ljubljana