Kaže, da se za Mestno občino Ljubljana Dunajska konča na desnem bregu Save. Skozi Črnuče, prek mostu, na levem bregu Save, sta sicer na obeh straneh ceste nakazana pasova, rezervirana za kolesarje, in to: na desni, skozi Črnuče v smeri proti vzhodu, si kolesarji delijo pločnik s pešci (steza je speljana po pločniku), na levi pa predstavlja kolesarska steza en meter prostora na voznem pasu, to je na cesti. Ta cesta ni štiripasovna, kot je Dunajska do Ruskega carja, ampak dvopasovna. In varnost pešcev in kolesarjev ni zagotovljena.

Bilo bi prav, ko bi si mestne svetnice in svetniki skupaj s svetnicami in svetniki Četrtne skupnosti Črnuče ogledali promet skozi Črnuče med 6. in 10. uro ter 13. in 18. uro, ko je cesta skozi Črnuče zatrpana z avti, avtobusi in zlasti kamioni v obe smeri.

Dva semaforja, ki ju cesta premore in nikoli nista usklajena v delovanju, povzročata zatrpanje v obeh smereh. Črnuče so naselje, četrtna skupnost je del mesta Ljubljana in Črnučani si želimo varno ureditev prometa, za pešce, kolesarje in tudi za tranzitna motorna vozila. Zato bi bilo nujno, da se za tranzitni promet poišče drugačno rešitev. To bi morala biti prednostna naloga izvoljenih v Četrtni skupnosti Črnuče pa tudi članov mestnega sveta. Tudi za to nalogo bi kazalo pridobiti kaj evropskih sredstev, če že pridobljenih ni dovolj.

Marija Milena Lešnjak, Črnuče