Korekcija cen delniških trgov zadnjega lanskega kvartala je slonela na kombinaciji več dejavnikov, ki so potekali sočasno. Korekcija je slonela na trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko, pričakovanih umiritvah gospodarskih rasti, dvigih temeljnih obrestnih mer v ZDA, delni ustavitvi ameriške vlade in populističnih ter fiskalnih težavah tako v Italiji kot tudi v Franciji. Vendar se, kakor kaže, ta korekcija najverjetneje ne bo spremenila v dolgoročnejši negativni trend oziroma medvedji trg. To nam za zdaj potrjujejo letošnje rasti tečajev, ki smo jih deležni navkljub še vedno prisotnim negativnim dejavnikom politične narave, kot so negotovosti glede brexita in trgovinskih vojn. Vlagatelji na delniških trgih trenutno previdno trgujejo v upanju, da se bodo politična tveganja, ki izvirajo iz brexita in trgovinskih vojn, razpletla čim bolj pozitivno, hkrati pa pričakujejo dobro sezono objav četrtletnih poročil podjetij za zadnji lanski kvartal. Torej, po korekciji s konca lanskega leta na trgih trenutno ponovno vlada nekoliko bolj optimistično vzdušje, in to ravno ob začetku objav poslovnih izidov največjih svetovnih podjetij v ZDA za lansko četrto četrtletje. Zanj se v povprečju pričakujeta skoraj 16-odstotna rast dobičkov in približno desetodstotna rast prihodkov ameriških podjetij.

V začetku januarja 2019 smo dobili tudi izredno dober podatek s trga dela v ZDA, ki v kombinaciji s solidnimi ravnmi potrošnje ameriških gospodinjstev kljub političnim težavam priča o zelo zdravem stanju ameriške ekonomije. Za delniške trge je tudi dober podatek o več kot desetodstotni rasti naftnih cen v prvih dveh tednih letošnjega leta, potem ko so te v zadnjem lanskem kvartalu strmoglavile za 40 odstotkov. Zmanjšanje povpraševanja podjetij po energentih zaradi učinkov trgovinskih vojn je zagotovo vplivalo na nižje povpraševanje po nafti in s tem na drastičen padec njenih cen v zadnjem lanskem kvartalu. Zato je letošnja rast naftnih cen eden od pozitivnih tržnih indikatorjev, kar zadeva delniške tečaje.

V zadnjem lanskem kvartalu smo bili tudi priča slabšim podatkom glede nepremičninskega sektorja v ZDA. NAHB Housing Market Indeks je kazalnik, ki meri razpoloženje ameriškega nepremičninskega gospodarstva. Ta se je v času lanskega zadnjega kvartala znižal z 68 točk na 56 točk, kar je bilo skrb vzbujajoče, ker govorimo o cikličnem sektorju gospodarstva. Zato je včerajšnji podatek o rasti omenjenega kazalnika na 58 točk za mesec januar tudi eden od kazalcev, da se preživeta korekcija na delniških trgih vsaj za zdaj najverjetneje ne bo spremenila v medvedji trg.