Deset ton hranil, ki jih letno za krmljenje rib porabijo blejski ribiči, je na prvi pogled res zastrašujoča količina, vendar ribe skoraj celotno količino te hrane prebavijo. Posledice teh hranil pa so v primerjavi z ogromnimi in mimo kanalizacijskega omrežja v jezero »uhajajočimi« količinami organskih in anorganskih onesnažitev prebivalcev Bleda, turistov, številnih gostinskih obratov, kmetijstva itd. res zanemarljive.

Naši severni sosedje so na svojih številnih alpskih jezerih že pred desetletji strokovno, ekološko in ekonomsko uspešno rešili te ter podobne probleme.

Dober inženir se uči na napakah, pameten inženir pa na tujih napakah. Očitno pa nismo ne dobri in ne pametni, saj nam je hudo pod častjo, da bi se učili na podlagi obstoječega tujega timskega strokovnega znanja ter prevzemali in uporabljali tuje strokovne izkušnje. Za vsako ceno se na Bledu že nekaj generacij posameznikov iz vsemogočih zvrsti stroke (ob istočasno za tuje strokovno znanje nepredušno zaprtih vratih in oknih) skuša dokazovati ter zasloveti z neuspešnimi »inovativnimi in cenenimi rešitvami«. Narava pa jim že desetletja vztrajno, nerazumno in trmasto odgovarja s cvetenjem, bujno rastjo ter gnitjem alg itd.

Čas bo, da se blejski komunalni politiki končno zavedo, da počasi, vendar vztrajno žagajo vejo, na kateri sedijo. Prej ali slej se bodo tuji turisti naveličali umazanega Blejskega jezera in raje preživljali dopust na Vrbskem jezeru ali v drugih čistih alpskih draguljih.

Kanalizacijsko omrežje ter pripadajoča čistilna naprava sta namreč sistemska enota v medsebojni odvisnosti. Naloga kanalizacijskega omrežja je pravilno zbiranje ter dovajanje odpadnih voda mimo jezera na pripadajočo čistino napravo. Še tako dobra čistilna naprava pa ne zmore odpraviti napak nepravilnega delovanja kanalizacijskih omrežij, kot so na primer napačno razbremenjevanje mešanih pretokov, vdor podtalnice itd. Torej bo tudi na Bledu čas, da se končno neha »varčevati«, se natančno ter strokovno pregleda in dokumentira obstoječe stanje ter končno izdela tudi ustrezni strokovni načrt sanacije celotnega kanalizacijskega sistema.

Zelo zahtevna naloga, ki zahteva ustrezno strokovno znanje in praktične izkušnje, zatorej bo pri nas običajna izbira najcenejšega »strokovnjaka« na koncu daleč najdražja. Kvalitetno strokovno znanje je zagotovo dražje, a se zato nekajkratno privarčuje ter obilno povrne pri končni izvedbi.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana