Triindvajsetega decembra lani sta lovca iz lovske družine Mislinja z zračno puško najprej ustrelila, nato pa še s palico pokončala zavarovano sovo veliko uharico (Bubo bubo). V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), kjer so prejeli prijavo zaradi nezakonitega uboja ptice, so lovca prijavili policiji v Slovenj Gradcu. Policisti so na območju Šentilja pod Turjakom pri Mislinji opravili ogled kraja kaznivega dejanja, moška iz Koroške pa bodo zaradi suma nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami kazensko ovadili.

»V Sloveniji vlagamo veliko napora v varstvo te redke vrste. V akciji Varuhi velike uharice sodeluje veliko srčnih ljudi, ki skrbijo za varstvo njenih gnezdišč po vsej Sloveniji, zato nas tak dogodek še toliko bolj potre. Škoda je, da bi se pozitivna dejanja, ki jih lahko človek naredi za naravo, izničila na tak način,« pravi Tomaž Mihelič, vodja kampanje Varuhi velike uharice pri DOPPS. Velika uharica je naša največja sova, ki prek kril meri do 1,8 metra. Je gnezdilka skalnih sten, kjer se počuti najbolj varno. Zelo pogosta je na Krasu in na Štajerskem, ornitologi pa vedo za vsa njihova gnezda. »Ni jih toliko, da jih ne bi mogli spremljati,« navaja varstvena ornitologinja Tjaša Zagoršek iz DOPPS. Gre za maloštevilno vrsto sove, pri nas gnezdi okoli sto parov, in ravno zaradi tega je vsak ubit osebek velika izguba za to vrsto.

Za krivolov je zagrožena denarna kazen ali zapor do dveh let, lovca pa sta kršila tudi uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah ter zakon o ohranjanju narave. Ali niso ravno lovci tisti, ki naj bi spoštovali in varovali naravo? »Gre za iluzijo, ki jo nekateri radi prodajajo. Vse bolj se namreč kaže, da ni tako,« odgovarja Zagorškova. Pri nas se primeri nezakonitega lova ubijanja ptic dogajajo pogosteje, kot so predvidevali doslej, pojasnjujejo v društvu, a je primere zaradi razpršenosti zelo težko odkriti. »Poleg tega takšnih dejanj mnogi pogosto sploh ne prepoznajo kot prekršek, ki bi ga bilo treba prijaviti,« dodaja Zagorškova. »Ljudje si ne smejo več zatiskati oči in morajo dojeti, da gre za razširjeno problematiko.«