Na ljubljanski mestni občini so objavili razpis za mesto direktorja oziroma direktorice v dveh svojih javnih zavodih: prijave zbirajo za direktorska stolčka v javnem zavodu Turizem Ljubljana in javnem zavodu Kinodvor.

Leta 2014 petnajst kandidatov

Zdajšnji direktorici javnega zavoda Turizem Ljubljana Petri Stušek se namreč izteka štiriletni mandat, ki ga je začela marca 2015. Zato je svet javnega zavoda že objavil razpis za mesto direktorja. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, se za direktorsko mesto lahko potegujejo kandidati s sedmo stopnjo izobrazbe, ki imajo med drugim vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri opravljanju vodstvenih ali vodilnih del in ki imajo vsestranske izkušnje in operativno poznavanje vseh področij turističnih segmentov, imeti pa morajo tudi višjo raven znanja slovenskega in vsaj enega svetovnega jezika, organizacijske sposobnosti ter sposobnost vodenja skupine in timskega dela. Ob dokazilih o izpolnjevanju pogojev morajo priložiti še vizijo razvoja, program dela zavoda in življenjepis. Direktorja bodo imenovali za mandatno dobo štirih let. Prijave zbirajo do 31. januarja.

Po ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana leta 2001 je njegovo vodenje prevzela direktorica Barbara Vajda, ki je na čelu zavoda ostala tri mandate. Za četrti mandat se nato ni potegovala, ker se je odločila za upokojitev. Na razpis za mesto direktorja, ki so ga v zavodu objavili leta 2014, se je sicer prijavilo petnajst kandidatov, a so se v svetu zavoda odločili, da mandata ne podelijo nobenemu in da vodenje zavoda za obdobje največ enega leta kot vršilka dolžnosti direktorice prevzame Stuškova, razpis pa v tem obdobju ponovijo. Razpis so ponovili januarja 2015 ter takrat na vodilni položaj za štiri leta imenovali Stuškovo.

Petletni mandat v Kinodvoru

Javni razpis je občina objavila tudi za mesto direktorja oziroma direktorice v Kinodvoru, saj se petletni mandat izteka zdajšnji direktorici Nini Peče Grilc. Prijave zbirajo do 31. januarja, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, pa morajo imeti kandidati vsaj visokošolsko izobrazbo, vsaj pet let delovnih izkušenj s področja dejavnosti zavoda in tri leta vodstvenih izkušenj, sposobnost organiziranja in vodenja dela ter aktivno znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika. Kandidati morajo ob dokazilih o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.

Začetki mestnega kina na Kolodvorski ulici 13 sicer segajo v leto 1923, ko so Ljubljanski dvor zgradili v želji »da bi Ljubljani podarili razkošno 'kinogledališče'.« Občina je Kinodvor v javni zavod preoblikovala maja 2008. Kmalu za tem je delo vršilke dolžnosti direktorice prevzela Peče-Grilčeva, leto pozneje pa je nato postala direktorica javnega zavoda.