Upravno sodišče v Novi Gorici je zavrnilo zahtevo Borisa Popoviča za začasno odredbo, ki jo je podal skupaj s pritožbo na sklep koprskega občinskega sveta. Ta ni ugodil Popovičevi zahtevi po ponovnem štetju glasov drugega kroga lokalnih volitev, ampak je potrdil mandat Alešu Bržanu, ki je zmagal s 17 glasovi razlike. Popovič tako ni uspel v nameri, da bi Bržan prekinil delo župana do odločitve sodišča. Ta se mora zgoditi že kmalu, kajti sodišče mora odločiti v 30 dneh od dneva pritožbe. Popovič se je na sklep občinskega sveta pritožil desetega januarja.

Iz obrazložitve sodbe je razvidno, da je Popovič svojo zahtevo utemeljil tudi s trditvami o Bržanovem »kadrovanju svojih kadrov na najbolj odgovorne funkcije v občinski upravi«. Po Popovičevem mnenju je takšno kadrovanje, ki ga pričakuje tudi na nižjih ravneh, preuranjeno in bi, kot je njegov odvetnik Franci Matoz zapisal v pritožbi, do končne odločitve občino lahko vodil najstarejši član občinskega sveta, da ne bi bilo ogroženo delo občine, javnih zavodov in javnih podjetij.

Sodišča Popovičeva argumentacija ni prepričala

Sodišče tej argumentaciji ni pritrdilo. Sodišče sicer pravi, da je začasna odredba v volilnem sporu dopustna, in se strinja, da bi v tem primeru lahko tekoče naloge župana opravljal najstarejši član občinskega sveta. Toda izdaja začasne odredbe bi posegla v izvrševanje že podeljenega mandata županu, zato sodišče ugotavlja, »da mora enako kot v upravnem sporu pritožnik v zahtevi za izdajo začasne odredbe v volilnem sporu izkazati, da mu z odločitvijo občinskega sveta nastaja težko popravljiva škoda in da jo je mogoče odvrniti le z izdajo začasne odredbe«. Popovič pa po mnenju sodišča ni izkazal nastanka težko popravljive škode. Sodišče je pojasnilo, da ima župan pravico imenovati podžupane po lastnem izboru, prav tako direktorja občinske uprave, »medtem ko se direktorji javnih zavodov in javnih služb imenujejo v skladu z ustanovitvenimi akti in po tam predvidenih postopkih«.

Aleš Bržan je sicer razrešil dolgoletno direktorico občinske uprave Sabino Mozetič in ji ponudil drugo delovno mesto v občinski upravi, na njen položaj pa kot vršilko dolžnosti imenoval Tamaro Kozlovič. Bržan podžupanov še ni imenoval, napovedal je le, da bo imel štiri. V medijih so se kot kandidati za te položaje omenjali Olga Franca, Patrik Peroša, Ondina Gregorich Diabate in Jasna Softič. Bržan danes tega ni želel komentirati, prav tako kot ne odločitve upravnega sodišča. »Ne bi dajal komentarja, dokler se zgodba ne zaključi, torej dokler sodišče ne sprejme dokončne odločitve,« je dejal in pristavil, da je trenutno njegova največja skrb občinski proračun, ki naj bi ga sprejeli do konca februarja.

Popovičev odvetnik Franci Matoz je povedal, da se na odločitev upravnega sodišča ne bo pritožil, saj pričakuje, da bo sodišče kmalu odločilo o pritožbi zoper sklep koprskega občinskega sveta, ki je 21. decembra lani potrdil Bržana za župana in zavrnil Popovičevo zahtevo po ponovnem štetju glasov drugega kroga lokalnih volitev.