Domača statistika govori, da je bilo leta 2018 zbranih 247 ton odpadnih baterij, v istem letu pa je bilo prodanih 663 ton baterij, pri čemer v teh številkah niso vključeni avtomobilski akumulatorji. Velika verjetnost je, da je znaten del dobrih štiristo ton razlike končal med komunalnim odpadom in tako predstavlja hudo okoljsko obremenitev. V baterijah in akumulatorjih so snovi, ki ob nepravilni uporabi ali odlaganju negativno vplivajo na zdravje ljudi in okolje. Večinoma so to težke kovine (živo srebro, svinec, kadmij in nikelj), ki lahko onesnažijo podtalnico in površinske vode, kisline v baterijah pa povzročajo opekline in poškodbe kože. V simpatičnih baterijah naših daljinskih upravljalnikov, telefonov, ur, alarmov, fotoaparatov in kamer se skrivajo precej škodljive snovi, ki jih je nujno razgraditi na pravilen način, jih odlagati ločeno oziroma predelati za ponovno uporabo.

Trgovci že deset let zbirajo odpadne baterije

Konec leta 2009 je začela veljati uredba, ki predpisuje obvezno namestitev zabojnikov za odpadne baterije pri vseh trgovcih, ki takšne izdelke prodajajo. Sprememba zakonodaje je bila posledica uskladitve nacionalne zakonodaje z evropsko direktivo o baterijah in akumulatorjih, po kateri smo pri trgovcih dobili posebna mesta za vračilo izrabljenih baterij. Ti zabojniki oziroma škatle za odpadne baterije so največkrat v bližini blagajn ali izhoda iz trgovine in smo se jih v slabih desetih letih že precej navadili. Količina zbranih baterij je bila pred veljavnostjo uredbe o zbiranju pri trgovcih neznatna in čeprav je v uvodu zapisana razlika med prodanimi in zbranimi baterijami velika, je korak v smeri popolne reciklaže. Najbolj enostavno je izrabljene baterije ločeno shranjevati že doma in jih nekajkrat na leto predati pri prodajalcih, lahko pa tudi v zbirnih centrih za odpadke. Pozorni bodite tudi na naprave, pri katerih baterije ne moremo odstraniti – to so nekateri telefoni, brivniki, igrače … Te moramo v centru za zbiranje odpadkov odložiti kot elektronske odpadke.

Za vrnjen avtomobilski akumulator odpadi tudi plačujejo

Stanje na področju zbiranja odsluženih avtomobilskih akumulatorjev je boljše. Večina starih akumulatorjev izhaja iz avtomobilskih servisov, kjer so ustrezno skladiščeni in zavarovani do predaje na odpad oziroma v roke pooblaščenemu podjetju. Tudi odstotek akumulatorjev, ki se iz rok posameznikov vrnejo v predelavo, ni majhen. Zavest, da je svinčev akumulator nevaren odpadek, je že precej ustaljena, zato naj bi število nepravilno odloženih akumulatorjev padalo. Nenazadnje k temu prispevajo tudi nekatera podjetja za predelavo odpadkov, ki izrabljene akumulatorje odkupujejo glede na težo. Za posamezen avtomobilski akumulator lahko pričakujete približno pet evrov plačila, kar je lahko simbolična spodbuda za pravilno ravnanje z nevarnim odpadkom.

Poslovna priložnost prihodnosti

Prodaja baterij narašča iz leta v leto in zahteve trga rastejo. Glavno gonilo razvoja postajajo avtomobilski trg in električni avtomobili, obenem pa tudi baterije za mikroelektroniko, ki bodo omogočile baterijsko napajanje vedno manjših naprav. Litij-ionske baterije, ki se uporabljajo v električnih avtomobilih in akumulatorjih baterijskega orodja, lahko skoraj v celoti recikliramo, a trenutno je v novih baterijah malo surovin, ki bi izhajale iz reciklaže. Litij, kobalt, nikelj in mangan povečini prihajajo v baterije kot nove surovine, čeprav stroka napoveduje občutno rast odstotka recikliranega materiala. Razlog se skriva v rasti povpraševanja in visokih stroških za pridobivanje surovin, saj nekatere ocene porabljene energije za proizvodnjo baterij govorijo o petdesetkratniku energije, ki jo baterija shranjuje. Poleg omenjenih snovi lahko pri baterijah recikliramo tudi plastiko in kovine, ki sestavljajo ovoj. Vmesno fazo med primarno uporabo in reciklažo predstavlja možnost za industrijsko uporabo starih baterij. Po iztrošenju baterije v električnem avtomobilu se jo lahko določen čas uporablja za skladiščenje električne energije v industrijskem okolju, čemur sledi dokončna razgradnja in reciklaža.

Zmanjšajmo svoj prispevek k izkoriščanju

Surovine v baterijah so precej specifične, saj so bodisi drage za pridobivanje, redke ali pa jih najdemo le v državah tretjega sveta. Nekatere surovine, ki sestavljajo elektronsko vezje in baterijo tako vsakdanje naprave, kot je mobilni telefon, so najverjetneje pridobljene z izkoriščevalskim delom v nemogočih razmerah, v katerega so pogosto vključeni tudi delavci otroci. S pravilnim odlaganjem takšnih odpadkov lahko zmanjšamo potrebo po pridobivanju surovin, z odgovornejšimi kupovalnimi navadami pa lahko vsaj na svoji osebni ravni zagotovimo, da k takšnim razmeram prispevamo čim manj.