Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer je na današnji novinarski konferenci dejala, da bodo zamude pri reševanju vlog o letnih pravicah iz javnih sredstev odpravljene do konca januarja. Za zamudne štejejo tiste vloge, o katerih centri za socialno delo ne odločijo v dveh mesecih, in takih je še okoli tisoč, je dejala ministrica.

Pogasili požare

Kot je pojasnila, so množične zamude nastale zaradi več okoliščin. »Reorganizacija centrov za socialno delo se je zgodila prvega oktobra, torej v najslabšem možnem času, saj je obseg vlog vsako leto takrat največji,« je dejala. Jeseni se namreč zaradi začetka šolskega leta mnogim iztečejo letne pravice, med katere sodijo državne štipendije, otroški dodatki, subvencije vrtca ter šolskih malic in kosil. Poleg tega so se v avgustu, oktobru in decembru pojavljale različne težave z delovanjem informacijskega sistema, kar je oteževalo ali celo onemogočalo reševanje vlog. »Informacijski sistem centrov za socialno delo je zelo kompleksen,« je pojasnila ministrica, »črpa iz 36 baz podatkov, in če eden od teh virov pade, sistem ne deluje, to pa pomeni zaostanke pri delu.«

»Od začetka mojega mandata smo na ministrstvu dnevno spremljali stanje na centrih,« je dejala ministrica. »Pogasili smo številne požare, predvsem pa smo sprejemali tekoče ukrepe.« Na začetku so prerazporejali vloge med enotami znotraj centrov, naložili socialnim delavcem nadure, dvakrat so tudi dodatno izplačali socialne pravice. »S temi ukrepi smo dosegli, da je konec novembra večina centrov že poslovala brez zamud,« se je pohvalila ministrica. Za največji center, ljubljanski, pa to ni bilo dovolj, saj mu je še vedno ostalo okoli šest tisoč nerešenih vlog. Te je ministrica sredi decembra razporedila drugim centrom po državi in doslej so rešili vse razen tisoč.

Zanašajo se na sistem

»Računamo, da v prihodnje ne bo prihajalo do tako kaotičnega stanja,« je dejala. Ministrstvo je obljubilo zaposlitev 72 dodatnih delavcev, poleg tega bodo nadaljevali informatizacijo in splošno optimizacijo poslovanja centrov ter izobraževanje zaposlenih. S prvim marcem bodo začeli postopno uvajati aplikacijo krpan, ki naj bi centrom olajšala delo z dokumentacijo. »V drugih državnih organih, ki ga že uporabljajo, krpan deluje dobro,« je dejala vodja direktorata za socialne zadeve na ministrstvu Barbara Tiselj. »Vsekakor se nekateri tega sistema zelo veselijo, seveda pa so izjeme.«

Sprva je bila uvedba krpana načrtovana v januarju, vendar je ministrica začetek zamaknila zaradi strahu socialnih delavcev, da novosti ne bodo mogli osvojiti dovolj hitro. »Ministrstvo nam je ponudilo dodatno usposabljanje in pomoč, povezali pa se bomo tudi z organizatorji projekta, da bi pomagali zaposlenim,« je dejala vršilka dolžnosti direktorice CSD Ljubljana Anja Osojnik. Ministrica pa je zagotovila, da je strah zaposlenih odveč, saj jim ministrstvo zagotavlja vso podporo. »Na vsaki enoti bosta dva sodelavca, ki bosta pomagala strokovnim sodelavcem, če bi se jim pri delu karkoli zataknilo,« je obljubila.