Po pisanju časnika gre za 45.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče tik za luško ograjo na območju državnega prostorskega načrta za koprsko pristanišče, ki je namenjeno za pristaniško dejavnost. Ob menjavi zemljišč med občino Ankaran in Grafistom konec leta 2017 je bilo ocenjeno na 2,6 milijona evrov. Zemljišče je lani od Grafista hotela najeti Luka Koper, saj je ob povečanem pretovoru avtomobilov nujno potrebovala dodaten prostor za skladiščenje avtomobilov. A so dogovori tik pred podpisom pogodbe zastali zaradi odločitve ministrstva za infrastrukturo, da bo Grafist razlastilo, dodaja časnik.

Na ministrstvu so povzeli, da so postopek pridobivanja tega zemljišča začeli leta 2017, ko je bilo še v lasti občine Ankaran. Po koncesijski pogodbi namreč zemljišča za pristaniško dejavnost pridobi v last država in jih vključi v koncesijsko območje Luke Koper. Ob menjavi lastništva pa je ta postopek zastal. Grafistu so nato ponudili odkup te nepremičnine, a tega družba ni sprejela. »Glede na to, da postopek še ni zaključen, ministrstvo zaradi varovanja interesa postopka ne želi podajati komentarjev,« so na ministrstvu povedali za časnik.

Možnost razlastitve zemljišč na območju državnega prostorskega načrta za koprsko pristanišče je vlada omogočila sredi leta 2017 ob spremembi pomorskega zakonika, ki ga je sprejel DZ. Takrat so se pojavila ugibanja, ali je bil morda v ozadju interes za oddajo teh zemljišč Madžarski, s katero se je ministrstvo takrat dogovarjalo o vložku v projekt drugi tir v zameno za zemljišče na luškem območju, še piše časnik.