Po pojasnilih zavoda za gozdove je sečnja potrebna iz sanitarnih razlogov ter zaradi pomladitve gozda. Skupaj so za posek označili 74 dreves, večina jih je označena zaradi okužbe z glivami do te mere, da les že trohni. Posek je potreben tudi zato, ker bi kot poškodovano oziroma oslabljeno lahko ogrožalo obiskovalce gozda, so dodali. Ostalih 14 dreves je označenih zaradi potrebne pomladitve gozda.

Gozd je bil na območju predvidene sečnje močno poškodovan v žledolomu leta 2014, zaradi česar je bilo v preteklosti že odstranjenih več poškodovanih dreves, so še pojasnili na zavodu in dodali, da so preostalo drevje pustili v gozdu z namenom naravne nasemenitve. Gozd se je do sedaj uspešno pomladil, mlada drevesa so že v razvojni fazi gošče.

Po navodilih zavoda za gozdove morajo lastniki gozda sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Ob tem so izpostavili, da bo treba še posebej paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bodo morali urediti še sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti.

Obiskovalcem gozda svetujejo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja v okolici, lastnikom psov pa svetujejo, naj imajo pse na vrvici.