Razlike so tudi v številu pasov, ki omogočajo vstop v krožišče, saj ima običajno tudi krožišče dva ali več pasov. V tem primeru uporabimo tistega, ki nam omogoča lažjo izbiro pasu v nadaljevanju vožnje v krožišču. Če imamo namen zapustiti krožišče v prvem izvozu, uporabimo desni pas in se vključujemo na desni, zunanji pas, ki ga nato v prvem izvozu zapustimo s predhodno uporabo smernika. Če je naš namen zapustiti krožišče v drugem, tretjem ali zadnjem izvozu, pa uporabimo levi pas in se nato tudi vključujemo na notranji pas – če obstaja še tretji, se po vstopu na srednji pas lahko vključimo še na skrajni notranji pas –, nato pa se pravočasno ponovno in postopno premikamo proti zunanji strani za pravočasno zavzemanje položaja na zunanjem pasu za izvoz. Odločilnega pomena sta ustrezna hitrost in uporaba smernikov ob premikih, vse skupaj pa mora biti podprto s kratkimi kontrolnimi pogledi tako v vzvratna ogledala kot tudi v smer nameravanega premika. To pogojuje pravilo, da ima vozilo na zunanji, desni strani prednost. Vse opisano od vsakega pred krožiščem in v njem terja natančnost, ki jo omogoča ustrezna hitrost.