V svojem več kot enournem zagovoru so Branka Žerdonerja večkrat premagala čustva. Prvič se je izkušenemu menedžerju zatresel glas, ko je beseda nanesla na dejstvo, da mu obtožnica očita zlorabo položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Korošec iz Kotelj pa ni mogel zadržati solz, ko je spregovoril o okoliščini, da njegova nekdanja delodajalka – Mariborska livarna Maribor (MLM) - od njega terja plačilo 864.674 evrov odškodnine s pripadajočimi obrestmi. »Težko mi je, ne skrivam tega,« je na pričetku glavne obravnave na Okrožnem sodišču v Mariboru potožil Žerdoner, ki od lanskega leta zaseda položaj generalnega direktorja SIJ Acroni Jesenice.

S položaja predsednika uprave MLM je odstopil 30. novembra 2012 na zahtevo NKBM, ki je pred tem postala največja lastnica livarne. Dobre tri mesece pred tem se je Žerdoner sestal z insolvenčno upraviteljico Metalke Handels gmbh Dunaj. To podjetje je bilo takrat še največji, skoraj 25-odstotni delničar MLM, ki je prej izvajalo prikrito privatizacijo livarne, med predvidenimi bodočimi lastniki pa naj bi bil tudi Žerdoner. Dunajsko podjetje je februarja 2012 razglasilo insolventnost, upnikom pa je ponudila 20-odstotno poplačilo v roku dveh let.

Sporna poravnava naj bi koristila livarni

Livarna je dolgovala Metalki dobrih 1,3 milijona evrov, v tej zadevi obravnavnih 864.674 evrov pa je Metalki z naslova danega posojila dolgovalo hčerinsko podjetje MLM Alutec Bugojno, ki so ga tistega leta ustanovili skupaj z dvema lokalnima zasebnikoma. Žerdoner naj bi očitano kaznivo dejanje zagrešil s podpisom notarskega zapisa, s katerim se je strinjal, da mariborska matična družba prevzame dolg podjetja iz BiH.

Mariborski okrožni sodnik Danilo Obersnel je uvodoma prebral deset strani dolg pisni zagovor iz faze sodne preiskave, nato pa je k besedi povabil Žerdonerja, ki se je na lanskem predobravnavnem naroku izrekel za nedolžnega. Nanizal je vrsto argumentov, zakaj očitki tožilstva niso utemeljeni, sklenjen dogovor pa naj bi bil v dobrobit livarne, ki jo je gospodarska stiska pahnila v hudo finančno krizo. Danes je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, ki išče kupca za edini preostali vitalni del nekdanjega mariborskega industrijskega velikana.

Žerdoner je izpostavil, da je livarna do svojih strank nastopala kot koncern, ki za poslovne obveznosti jamči kot skupina. Zato je bilo logično, da je MLM nase prevzela dolg hčerinske družbe iz Bugojnega, ki tedaj še ni ustvarjala zadostnega denarnega toka.

Avstrijska Metalka ni bila zgolj najbolj pomembna lastnica livarne, temveč tudi njen velik kupec, je razložil obtoženi. Po njegovih besedah je vsakoletno odkupila približno tretjino celotne proizvodnje za avtomobilsko panogo v vrednosti približno 13 milijonov evrov.

Tožilec ostal brez vprašanj za obtoženega

Z nujnim dogovorom z insolvenčno upraviteljico so pobotali vse medsebojne dolgove, plačilu katerih se je bilo nemogoče izogniti, in hkrati omogočili, da je livarna brez odškodnine prevzela vse končne kupce njenih izdelkov. Ti so njihove produkte odkupovali po Metalkinih cenah, s čimer je livarna že v prvem letu imela 1,1, milijona evrov poslovne koristi. »Vsi ostali potencialni scenariji so bili v škodo MLM,« je vztrajal obtoženi. »Presoja obravnavanega posla v tej kompleksni zgodbi se mi niti takrat, niti danes, ne zdi problematična. Dogovor je bil tudi v interesu končnih kupcev. Metalka pa je na drugi strani izgubila vse in je šla v stečaj.«

Zagovor Žerdonerja je deloval zelo prepričljivo. Argumenti so bili celo toliko tehtni, da okrožni tožilec Martin Ulaga obtoženemu ni postavil niti enega vprašanja. O verodostojnosti trditev nekdanjega direktorja livarne se bo moral na glavni obravnavi izreči še izvedenec ekonomske stroke, obramba pa je tudi napovedala pridobitev strokovnega mnenja o obravnavanih poslih. Če bosta oba strokovnjaka prikimala zagovoru Žerdonerja, bo skoraj zagotovo oproščen obtožbe.