Mednarodna komisija je oktobra 2017 v švicarskem Planinskem muzeju v Bernu razglasila rezultate: izmed tridesetih projektov iz ožjega izbora je nagradila štiri, sedmim pa je podelila priznanja. Med njimi so: osnovna šola, gostinsko-trgovski objekt, sirarna, kulturni, družbeni in vaški dom, turistično informacijski center, planinska koča, bivak, sodišče, skupnostna planina, agrarni center, tribuna nogometnega igrišča, poslovni objekt, kulturni center, mrliška vežica, umetniški depo, gledališki objekt, vzpenjača, dom starejših občanov, vinarna in restavracija. Na potujoči razstavi, kjer je predstavljenih 30 projektov, si lahko ogledate tudi dva slovenska arhitekturna projekta.

Energijska prenova za zdravo življenje

Nagrado od leta 2010 razpisujeta Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn, podpirajo pa jo vse države pogodbenice Alpske konvencije. Nagradni natečaj predstavlja otipljiv prispevek k uresničevanju Alpske konvencije, ki je postavila vizijo, da bo postala zgled na področju prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, ki zadevajo tudi stavbe. Na območju Alp porabijo zasebna gospodinjstva ravno toliko energije kot ves prometni sektor. Energija, pridobljena predvsem iz kurilnega olja in zemeljskega plina, se najpogosteje uporablja za ogrevanje in hlajenje prostorov. Največji porabniki energije so stare in slabo izolirane stavbe. Pravi ključ za učinkovito varstvo podnebja in s tem kakovostnejše življenje prebivalcev in obiskovalcev alpskega sveta je zato v prenovi in, če je potrebno, tudi v gradnji novega stavbnega fonda z okolju prijaznimi gradbenimi materiali domačega izvora. Pri tem pa je zahteve za energetsko učinkovitost treba vpeti v funkcionalno prenovo objektov in njihovo vlogo v danem prostoru.

Med najboljšimi tudi slovenski projekti

Nagradni natečaj za najboljše arhitekturne projekte predstavlja prispevek k uresničevanju Alpske konvencije. Gre za mednarodno pogodbo o trajnostnem razvoju alpskega prostora, katere podpisnice so Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica. Poleg ohranjanja naravne dediščine daje konvencija velik poudarek podpori prebivalstvu na območju Alp. Nagrada je bila prvič podeljena med slovenskim predsedovanjem Alpski konvenciji leta 2011. Na drugem razpisu, leta 2013, je tretjo nagrado prejel slovenski projekt Center Rinka iz Solčave, na tretjem razpisu v letu 2015 pa sta bila v ožji izbor uvrščena Mladinski hotel Punkl (Ravne na Koroškem) in prenova objektov na planini Laška Seč nad Tolminom. Slednji projekt je prejel tudi priznanje. Na zadnjem razpisu sta bila v ožji izbor uvrščena slovenska projekta Zimska soba na Kaninu in prenova domačije Vrlovčnik v Solčavi, ki ju je mogoče videti na razstavi v Mariboru.