»Opozorilo, da je tekst Profesionalci espe najverjetneje plagiat, sem prejela prejšnji teden. Nemudoma sem se lotila iskanja izvirnika dela Alda Nicolaja. Že bežen pregled je kazal na veliko sorodnost s tekstom, pod katerega se je podpisal Boris Kobal, zato smo ga takoj pozvali, da se o tem izjasni,« je danes vidno prizadeta spregovorila upravnica Slovenskega ljudskega gledališča (SLG) Celje Tina Kosi.

»Konec tedna pa smo tekst podrobno pregledali, od besede do besede, od stavka do stavka. In žal se je izkazalo, da je Kobalov tekst prevod besedila italijanskega avtorja z nekaj okrajšavami, ki se nanašajo predvsem na situacijo v italijanski družbi ali na konkreten čas, v katerem je delo nastalo, dodanih pa je nekaj vzklikov in štiri replike, ki jih v tekstu Alda Nicolaja ni.«

Kobal: Rešiti v obojestransko korist

Odziv Borisa Kobala so prejeli v ponedeljek. Upravnici je odpisal: »Spoštovana mag. Tina Kosi! Zadeva se z vidika ustreznega prenosa materialnih in avtorskih pravic preverja pri zastopnikih imetnika pravic Alda Nicolaja. Odgovor bom pridobil v najkrajšem možnem času in vas nato takoj kontaktiral, da se zadeva reši po mirni poti in v obojestransko korist.«

Kobalu pa so iz SLG odgovorili, da so že sami stopili v stik z zastopnikom nosilca avtorskih pravic in da zadevo tudi že urejajo. »Neupravičena uporaba avtorskega dela in kršitev avtorskih sorodnih pravic sta kaznivi dejanji in lahko v določenih okoliščinah za to odgovarjamo tudi mi. Predstavo smo že umaknili s sporeda, glede nadaljnjih korakov pa se bomo odločili po korektni ureditvi avtorskih razmerij,« so mu sporočili in z vsem še isti dan seznanili tudi igralsko zasedbo, ministrstvo za kulturo, Mestno občino Celje, sveta zavodov in javnost ter začeli pripravljati načrt za sanacijo škode. »Zaradi samoprijave smo plačali le sedem odstotkov od do sedaj odigranih predstav, kar je zneslo natanko 3063,40 evra, z vsemi dajatvami in provizijo naši avtorski agenciji. A imamo tudi prepoved nadaljnjega uprizarjanja igre,« je še razkrila Kosijeva.

Kobala čaka kazenska prijava

A škoda za SLG seveda še zdaleč ni dokončna in tudi nikoli ne bo, saj gre za sramoto brez primere. Od Kobala bodo vsekakor terjali vračilo 13.000 evrov bruto honorarja, kolikor so mu plačali za izvirno slovensko igro, a je treba k temu prišteti še izpad dohodka od neuprizorjenih predstav. Teh so imeli tačas prodanih 15 za prihodnja dva meseca in jih bodo nadomestili z drugimi. »Mi smo sicer tisto, kar se od nas pričakuje, storili, za postopek pregona pa se mora odločiti nosilec avtorskih pravic, torej agencija v Italiji, in ne mi,« je pojasnila Kosijeva.

Napovedala je tudi kazensko prijavo proti Kobalu. »To moramo narediti, saj smo javni zavod in delamo z javnim denarjem,« je še pojasnila upravnica. In tudi to, da so bili tako člani ansambla, ki so v predstavo vložili dva meseca dela, kot tudi režiser Jaša Jamnik šokirani. »Pri nas so te dni vladale izredne razmere. Takšne izkušnje ne privoščim nikomur od mojih kolegov,« je še dejala Kosijeva.