Pri nas je dovoljeno uporabljati zobne vsadke, ki pridobijo CE-znak pri ustreznem priglasnem organu v kateri koli državi EU. Zobozdravnikovi presoji je tako prepuščena le izbira med odobrenimi vsadki, ki pa jih je na trgu dokaj veliko. O kakovosti predlaganega zobnega vsadka se lahko pacienti sami prepričajo tudi na medmrežju. Pozorni naj bodo na to, koliko časa je proizvajalec določenega tipa vsadkov navzoč na trgu, raziskave, ki podpirajo varnost njihove uporabe, in ali je uporabo odobrila ustrezna agencija, svetuje zobozdravnik. Lestvica najboljših proizvajalcev zobnih vsadkov je med strokovnjaki zelo dobro poznana in dostopna tudi laikom. Seveda pa so najboljši vsadki tudi nekoliko dražji.

V prihodnosti se načrtuje, da bodo znotraj evropskega projekta Eudamed vzpostavili sistem, kjer bodo lahko uporabniki sami preverjali, ali določeni medicinski pripomočki ustrezajo kakovostnim standardom. Navsezadnje je pri nas že precej uveljavljena tudi praksa, da se pacientu po posegu izda ustrezen certifikat s podatki o implantiranem materialu, ki dokazuje kakovost in omogoča sledljivost materiala v primeru neugodnih izidov. Zato dr. Gašperšič meni, da v Sloveniji velikega tveganja glede uporabe nekakovostnih zobnih vsadkov ni.

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke zaradi načina registracije nima podatkov, kateri zobni vsadki so na našem trgu. »Zapleti z zobnim vsadki pa se ustrezno obravnavajo v sistemu vigilance, ki jo vodimo,« so povedali na agenciji. av