Predsednica foruma Katarina Katarina Verhnjak je izpostavila številne napačne navedbe o stroških v javnosti in poudarila, da stroški za zdravila nominalno rastejo, realno pa ne. Življenjska doba se podaljšuje, potrebe po zdravstvenih storitvah in zdravilih pa rastejo. Stroški v zdravstvu tako naraščajo, vendar po njenih zagotovilih ne zaradi višjih cen zdravil.

Cene zdravili so v Sloveniji strogo regulirane in nadzirane. Kot je izpostavila Verhnjakova, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uspešen in dober pogajalec pri določanju stroškov zdravil. V letu 2013 je zavod dosegel 17-odstotni popust, v 2016 pa 21,1-odstotni popust na najvišjo dovoljeno ceno zdravil na recept.

Predstavnica foruma Tjaša Burnik pa je pojasnila, da so najvišje dovoljene cene originalnih zdravil v Sloveniji preračunane na podlagi treh referenčnih držav in predstavljajo najnižjo izmed cen v Franciji, Nemčiji in Avstriji. »V Sloveniji je cena približno 20 odstotkov nižja od nemške, tri od Francije in več kot deset odstotkov nižja kot v Avstriji,« je dejala Burnikova. Slovenija pa je po drugi strani referenčna država za 23 drugih držav v Evropi.

Stroški zdravil med najnižjimi v Evropi

Stroški zdravil na recept so v primerjavi z državami s podobnim naborom zdravil na recept med najnižjimi v Evropi. Podatki OECD kažejo, da Švica za podoben nabor zdravil na prebivalca na leto porabi 898 evrov, Nemčija 543 evrov, Slovenija pa 229 evrov. »Pomembno je s katerimi državami se primerjamo. Želimo se primerjati s tistimi državami, v katerih je hiter dostop do inovativnih zdravil, kot imamo to v Sloveniji,« je dejala.

Ob tem je poudarila, da pri inovativnih zdravilih ne smemo gledati le na njihovo ceno. Farmacevtske družbe morajo ustvarjati dobiček, če ga želijo nameniti v raziskavo in razvoj novih zdravil. »Vsa zdravila, ki jih razvijamo, tudi ne pridejo na trg,« je spomnila.

Inovativna zdravila na kratek rok sicer lahko vplivajo na zvišanje stroškov, vendar pa je treba pri tem imeti tudi dolgoročen pogled, saj inovativna zdravila na daljše obdobje prinesejo tudi nižje stroške.