Tudi višje sodišče kot prvostopenjsko menita, da po dokaznem postopku obstaja resen dvom, ali je obdolženec storil očitano kaznivo dejanje, zato se je pridružilo izreku oprostilne sodbe.

Višji sodniki se po pisanju Večera ne strinjajo z očitki tožilstva glede procesnih kršitev, povezanih z izvedencem za prepoznavo fotografij Gregorjem Kovačem. Menijo, da se je prvostopenjsko sodišče pravilno odločilo, ko je angažiralo novega izvedenca, saj je bilo v mnenju Kovača preveč nejasnosti, kako je izvedenec prišel do zaključkov, sploh ob tem, da so se uporabljeni podatki izkazali za netočne oziroma nezanesljive in da je svoje ocene o zanesljivosti tega, da je obdolženec na fotografiji, vseskozi spreminjal brez posebne obrazložitve.

Po nogometni tekmi v okviru evropske lige med Mariborom in špansko Sevillo februarja 2014 so policisti zaradi suma, da so bili vpleteni v navijaški izgred na avtocestnem počivališču v Tepanjah, prijeli 25 pripadnikov navijaške skupine Viole, od tega so jih kazensko ovadili 21. Sedem jih je pristalo v priporu, ti so očitke tožilstva priznali po hitrem postopku. Kasneje je vpletenost v napad na španske navijače priznalo še enajst obdolženih, navaja Večer.