Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik nameravajo letos poskrbeti za celovito ureditev širšega območja in dostop do Starega gradu, ki stoji na 585 metrov visoki Krniški gori nad Kamnikom in sodi med tamkajšnje najbolj priljubljene izletniške točke. Kot pravijo na zavodu, si je gostišče z novim najemnikom po letih premora v poldrugem letu že povrnilo nekdanji ugled in priljubljenost, do njega se radi povzpnejo tudi turisti. Najemnik gostišča Boris Golob, ki prireja tudi različne odmevne prireditve in koncerte, se je že pred časom pohvalil, da jih v lepem vremenu obišče okoli dvesto, konec tedna pa pogosto tudi še enkrat toliko pohodnikov na dan.

Pohodniki se na Stari grad vzpenjajo po različnih poteh, ki jih bodo na zavodu temeljito obnovili, uredili in dodatno označili. Poskrbeti pa nameravajo tudi za ostaline gotskega gradu oziroma zahodni del obzidja z obrambnim stolpom, ki je edini še kolikor toliko ohranjen del starodavnega gradu iz 12. stoletja. Ta je začel propadati že v 16. stoletju, ko sta ga močno prizadela potres in kasneje še požar. Zadnji udarec pa so ostalinam gradu zadali po drugi svetovni vojni, ko so na njih postavili planinsko kočo.

Del poti že urejen

Urejanja pešpoti na grad so se na zavodu lotili že decembra lani, izvedbo del pa zaupali članom Planinskega društva Kamnik. Ti so že očistili, obnovili in z usmerjevalnimi tablami dodatno označili pešpot do vrha ter markirali južno pobočje do Starega gradu in do Špice. Med drugim so na poti postavili 20 stopnic iz macesnovega lesa in močvirnati del poti uredili s hrastovimi plohi in protizdrsnimi letvami. Vsa ta dela in material so stali 2240 evrov, seštevajo na zavodu in dodajo, da bodo dela nadaljevali takoj, ko bo vreme dopuščalo. Ponudnika za izvedbo nadaljnjih del že izbirajo.

V sklopu druge etape del načrtujejo tudi čiščenje obzidja Starega gradu, ki je v pretežnem delu že tako zaraščeno, da zelenje zakriva pogled na obzidje in onemogoča natančno analizo, kje bo potrebna dolgoročna sanacija zidu. To so potrdili tudi predstavniki Zavoda za turizem šport in kulturo Kamnik, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, Planinskega društva, arhitekt in najemnik lokala, ko so si ta teden ogledali teren in ugotavljali, kako bi se bilo najbolje lotiti čiščenja in morebitne sanacije obzidja.

»Stari grad je zelo priljubljena izletniška točka in turistična atrakcija, zato na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik ocenjujemo ureditev pešpoti ter čiščenje obzidja kot nujno potrebna ukrepa,« je po ogledu dejala Nina Irt in dodala, da bo to prvi korak k celostni ureditvi območja Starega gradu, saj bo šele čiščenje obzidja pokazalo, v kakšnem stanju je in na katerih mestih bo potrebna dolgoročna sanacija. Zato bodo pripravili dolgoročni načrt sanacije in oceno stroškov po čiščenju obzidja.

Nazadnje so obzidje urejali pred skoraj desetimi leti. Na ogledu so strokovnjaki ugotovili tudi, da bo čiščenje obzidja zelo zahtevno, saj bo treba porezati zelenje tudi na višini ter pri tem paziti, da se s trganjem rastlinja dodatno ne uniči obzidja, ki bi se lahko ob nestrokovnih posegih celo porušilo. Zato bodo vsa dela potekala pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj.