Predstavniki šestih svetniških skupin, ki imajo v 30-članskem občinskem svetu skupaj 19 članov, so včeraj z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem podpisali dogovor o programskih prioritetah in sodelovanju.

Kot je dejal Macedoni, je z določenimi listami oziroma strankami že v času volitev uskladil določene programske prioritete. Tako so ga že v začetku podprle SDS, SLS, DeSUS, NSi, seveda poleg njegove liste, ki ima v tokratnem občinskem svetu kar deset svetnikov (v prejšnjem mandatu tri). Svoj podpis k sporazumu za prihodnja štiri leta je pridal tudi Rok Mežnar (Dobra država), Macedonijev protikandidat na lanskih volitvah.

»K sporazumu sem pristopil enostavno zato, ker sem bil povabljen,« je razložil Mežnar. »Očitno je župan v meni kot protikandidatu prepoznal nekatere sposobnosti, ki bi tudi njemu prišle prav pri vodenju mandata.«

Pazili bodo, da se bo župan držal začrtanih smernic

Mežnar pravi, da so bile smernice razvoja mestne občine postavljene že v času nekdanjega župana Alojzija Muhiča in nato v Macedonijevem mandatu in jih je v svojem predvolilnem programu zagovarjal tudi sam oziroma Dobra država. »Zdaj moramo poskrbeti, da se jih bo župan tudi držal. To so, med drugim, gradnja tretje razvojne osi, gradnja parkirnih hiš ter predvsem čistejši zrak v mestu.«

Podpisniki so oblikovali dvanajst programskih prednostnih področij, od komunalne infrastrukture, prometa, energetike do športne in kulturne infrastrukture, zdravstva, kmetijstva in gozdarstva. »Bistveno je, da smo poenoteni o ključnih stvareh in se ne ukvarjamo s tem, češ, če mi ena zadeva ni všeč, potem bom vse ostalo miniral. Gre za to, da skupaj prevzemamo odgovornost za nadaljevanje razvojne zgodbe občine,« je dejal Macedoni in dodal, da so z uskladitvijo temeljnih projektov na neki način zastavili tudi glavnino proračunov za naslednja štiri leta.

»Naše ključne zahteve so bile povečanje sredstev krajevnim skupnostim, kjer smo prišli z 1,5 odstotka na 3,5 odstotka, pa ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka ter nekaj konkretnih ukrepov s področja komunalne infrastrukture in trajnostnega razvoja,« je dejal Bojan Kekec iz SDS.

Tudi v DeSUS so po besedah Adolfa Zupana zadovoljni s doseženim sporazumom. »Veseli nas, da so politični partnerji dojeli, da tudi Novo mesto potrebuje oskrbovana stanovanja in da je treba zagotavljati dovolj sredstev za pomoč na domu pa tudi za društvo upokojencev, prek katerega starejši lajšajo marsikatere tegobe.« V Novi Sloveniji med drugim izpostavljajo pomen razvoja gospodarskih con in s tem novih delovnih mest ter stanovanj za mlade, saj se je število občanov po besedah Marka Dvornika v zadnjem mandatu povečalo za nekaj sto.