Predvsem se potrjuje naraščanje represivne drže pri znatnem delu osebja v zaporih, kar odražajo raziskave v zadnjih desetletjih, ki jih izvaja Inštitut za kriminologijo. Res pa je tudi, da sta imela oba direktorja, ki sta se izmenjevala na vodstvenih položajih in jih zasedata zadnjih dvajset let, vse možnosti za odločnejše ukrepanje proti takim pojavom, pa tega nista dovolj izkoristila.

Dragan Petrovec, Ljubljana