Zavod je v zvezi z omenjenim prispevkom skladno z zakonom o medijih novinarju Klemnu Košaku 12. in 13. decembra 2018 posredoval zgolj zahtevane podatke o številu izdanih delovnih dovoljenj. Posebej poudarjamo, da se ti podatki niso nanašali na družbo Akrapovič, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.d., Malo hudo 8 A, Ivančna Gorica, temveč na družbo Celina plus, d.o.o., o čemer nas je novinar tudi spraševal. Zavod tudi zanika, da bi novinarju posredoval informacijo o prijavi družbe Akrapovič, d.o.o., inšpekciji za delo. Zavod torej ni v nobenem od poslanih odgovorov novinarju izpostavil oziroma omenjal družbe Akrapovič, podjetja iz Ivančne Gorice, kot je to napačno povzemal novinar Klemen Košak, temveč so se podatki nanašali izključno na družbo Celina plus.

Tanja Podobnik Zec

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, služba za odnose z javnostmi