Identične cilje ima tudi Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS). Poleg podnebnih ciljev je cilj ZENS prehod v energetsko neodvisnost Slovenije z rabo trajnih in obnovljivih energetskih virov (sonce, voda, veter in geotermalna energija).

Uresničitev takšnih ciljev bo obogatila državljane in državo in okrepila njeno neodvisnost. Potrebne naložbe lahko financiramo s prihranki, ustvarjenimi z nadomeščanjem fosilnih energentov. Potrebujemo največ 15 let obratovanja. Naložbe se bodo poplačale s prihodki od novih projektov in novih delovnih programov.

Kaj je treba narediti?

1. Poseg v gradbeno zakonodajo. Gradbena dovoljenja za novogradnje javnih in športnih objektov naj se izdajo samo za objekte, kjer je predvidena raba trajnih energetskih virov.

2. Odprava subvencionirane rabe fosilnih energentov (plin) v napravah za sočasno proizvodnjo toplote in elektrike (kogeneracije). V letu 2017 je bilo v ta namen izplačanih za približno 40 milijonov evrov subvencij.

3. Izenačiti je treba ceni kurilnega olja in dizelskega goriva. Uporabniki kurilnega olja naj začnejo intenzivno razmišljati o menjavi energenta. V nekaterih vrtcih, osnovnih šolah in športnih objektih so zamenjavo že opravili. Uporabniki so zadovoljni.

4. V slovenskih gospodinjstvih pripravljajo toplo sanitarno vodo večinoma z električnimi grelniki. Pri analizi porabe smo v ZENS ugotovili, da se na ta način porabi skoraj tretjina električne energije, proizvedene v Jedrski elektrarni Krško. Vgradnjo sanitarnih toplotnih črpalk v individualnih objektih in vgradnjo toplotnih črpalk za pripravo tople vode v večstanovanjskih objektih lahko pospeši intenzivno subvencioniranje od Eko sklada.

5. Leta 2017 je ZENS organiziral strokovni posvet o ustanavljanju energetskih zadrug, kjer smo kot primer prikazali zadrugo Trenta v Bovcu. Njeni člani so zgradili malo hidroelektrarno Krajcarica. Zadruga Trenta z ostankom prihodka vlaga v projekte, ki jih v Bovcu potrebujejo, in tako pripomore k širitvi turistične ponudbe. Ustanavljanje energetskih zadrug za izrabo sončne, vetrne in vodne energije bi morala promovirati pristojna ministrstva. Tudi zato, ker bodo naše potrebe po energiji naraščale.

6. Prihaja čas električnih avtomobilov in potreb za njihovo polnjenje. Za lastnike individualnih objektov bo polnjenje preprosto, odprto pa je vprašanje polnilnic za večstanovanjske objekte. Tudi na to vprašanje je treba najti ustrezen odgovor.

7. Odprto vprašanje je umeščanje energetskih objektov v prostor. Kaj bi raje sprejeli v svojo soseščino, jedrsko elektrarno ali vetrno polje? Tudi zato smo v ZENS zagovorniki rabe trajnih energetskih virov.

Našteta vprašanja niso edina, vendar pa bi z izvedbo takšnih ukrepov naredili prve korake k pomembnemu zmanjšanju rabe fosilnih energentov, hkrati pa bi okrepili energetsko neodvisnost države in povečali blaginjo vseh prebivalcev Slovenije.

Božo Dukić

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS)