S 1. aprilom tako lastnike vozil čaka nova dajatev. »Ali teh ni že zdaj preveč, plačujemo na vsakem koraku, denar pa ponikne bogve kam,« bi se lahko povsem upravičeno glasil ljudski glas upora. A pozor, to pot naj bi bilo drugače. Dejstvo je, da veliko odsluženih ali odjavljenih vozil namesto pri posebnih podjetjih za reciklažo in razgradnjo konča v naravi, med grmovjem, v kakšni grapi ali, kar je najbolj enostavno, na parkiriščih večjih spalnih naselij, kjer uničujejo okolje ali odžirajo parkirni prostor. Zato bodo po novem s 1. aprilom prvi lastniki eno leto odjavljenih vozil začeli plačevati državi posebno nadomestilo v višini 25 odstotkov letne dajatve. Lastniki vozil bodo morali tako bolj skrbeti, da bodo po odjavi vozila in morebitni prodaji poskrbeli za prenos lastništva vozila na novega lastnika. Če bo vozilo odjavljeno več kot eno leto in ne bodo prenesli lastništva, bodo namreč postali zavezanci za plačilo dajatve. V ta zakon »padejo« vozila za prevoz največ devetih oseb skupaj z voznikom, dostavniki in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone ter trikolesna vozila kategorije M1, N1 in L2e.

Zakon sicer predvideva nekaj izjem, na primer če je iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo predano v razgradnjo po predpisih o varstvu okolja, če je bilo znova registrirano ali če bo lastnik upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložil potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno, ali pa izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Evropske unije.

Torej na papirju vse lepo in prav, a ker vemo, da je v nekaterih Slovencih tudi malce prevarantske krvi, ni vrag, da ne bodo našli še kakšne luknje, da bi se izognili plačilu te dajatve. Kajti ta dajatev se bo plačevala do največ deset let od zadnje odjave vozila, na srečo pa seveda ne bo veljala za starodobnike. In koliko naj bi nas po žepu udaril novi zakon? Nekako od 20 evrov navzgor, brez upoštevanja oprostitev ali znižanj plačila letne dajatve pa ne manj kot 25 evrov.

Glavni namen zakona je seveda, da bi bilo zapuščenih avtomobilov v naravi čim manj, saj je v povprečnem avtomobilu več kot 30 kilogramov nevarnih snovi, od svinca, živega srebra, kadmija do raznih tekočin in olja, ki je še posebej nevarno za podtalnico. Je torej vredno iskati luknje in načine, kako se izogniti plačilu teh 25 evrov na leto, namesto da bi si tudi vaš avtomobil zaslužil dostojno razgradnjo in bi njegovi materiali nekoč zaživeli v neki drugi koristni obliki? Ne, ni vredno, toliko tarnamo o zdravju, sami pa si kopljemo vedno večjo luknjo.