Nova naprava je pomembna pridobitev za učinkovitejšo rehabilitacijo pacientov. Ti z njo vadijo gibalne funkcije, in sicer tako, da je hoja podprta, avtomatizirana in računalniško vodena.

"Robot, ki je povezan z navidezno resničnostjo, omogoča vadbo hoje bolnikom, ki je tako zgodaj v rehabilitaciji sicer še ne bi mogli začeti," je pojasnila strokovna direktorica URI - Soča prof. dr. Helena Burger. S tako napravo so rehabilitacija in učinki hitrejši, saj s številnimi ponovitvami enakomerne, simetrične in razbremenjene hoje lokomat zagotavlja visoko intenziteto učenja. Pacientom, ki zaradi poškodbe ali bolezni živčevja še niso zmožni samostojno stati ali hoditi, naprava omogoča gibanje, pacientom, ki zaradi okvare živčevja hodijo nepravilno, asimetrično, okorno in napeto, pa učenje pravilnejše in učinkovitejše hoje, z manj možnosti slabšanja vzorca gibanja in razvoja deformacij.

To je že drugi lokomat v URI Soča. Nakup je bil nujno potreben zaradi preobremenjenosti prvega; z novo napravo bodo pacientom zagotovili še druge in nadgrajene možnosti terapije. Napravo v vrednosti skoraj 400.000 evrov je kupilo ministrstvo za zdravje.

Samo Fakin, minister za zdravje, je ob tem poudaril, da je uvajanje novih tehnologij in načinov zdravljenja pomembno, če želimo, da imajo pacienti v Sloveniji kar najboljše možnosti zdravljenja. Tako bodo z lokomatom najmanj dvesto pacientom na leto omogočili terapijo z robotizirano vadbo hoje ter zgodnjo in celostno rehabilitacijo.

Nove tehnologije uvajajo nove načine zdravljenja, ki izboljšujejo zdravstveno oskrbo pacientov, vendar tudi povečujejo stroške za zdravstvo. Zato je treba zdravstvene tehnologije ovrednotiti, oceniti njihovo relativno učinkovitost in dodano vrednost. Rezultati vrednotenja zdravstvenih tehnologij služijo kot osnova za nadaljnje ekonomske ocene izdelka ali storitve ter podpirajo nadaljnje odločitve o cenah in financiranju izdelkov in storitev iz javnih sredstev, je povedal minister Fakin. Ministrstvo za zdravje skupaj z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in NIJZ sodeluje v evropskem projektu vrednotenja novih tehnologij, te ocene pa bodo kasneje upoštevali tudi na nacionalni ravni.

Mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI Soča, je pojasnil, da se rehabilitacijska dejavnost nenehno razvija tako z uvajanjem novih metod kot sodobnih tehnologij, predvsem robotiziranih naprav. Vse učinkovitejša rehabilitacija omogoča, da se ljudje hitreje vračajo v svoje okolje ter povečuje kakovost življenja prebivalcev Slovenije. S tem pa rehabilitacija zagotavlja tudi velike prihranke zdravstvenemu in socialnemu sistemu. Mednarodne študije kažejo, da se vsak evro, vložen v rehabilitacijo, trikrat povrne, je povedal Cugelj.

Predstavil je tudi načrte drugih pridobitev. V URI Soča želijo v prihodnjih dveh letih povečati prostorske zmogljivosti za nevrološko rehabilitacijo, kjer se potrebe iz leta v leto povečujejo. Dograditi bo treba center modernih tehnologij, kjer bo na enem mestu zagotovljena rehabilitacija z moderno robotizirano opremo, opremo navidezne resničnosti in drugo terapevtsko opremo, ki bo zagotavljala doseganje še boljših rezultatov zdravljenja. Zaradi rastočega števila pacientov z različnimi oblikami kronične bolečine bodo zgradili tudi center za zdravljenje kroničnih bolečin, idejni projekt že pripravljajo. S temi projekti bo URI Soča sledil sodobnim evropskim rehabilitacijskim ustanovam in skupaj z ustrezno mrežo na primarni in sekundarni ravni slovenskim prebivalcem zagotavljal kakovostno, evropsko primerljivo rehabilitacijsko dejavnost, je še povedal Robert Cugelj. lo