Skupina Gen, ki zaposluje 1300 ljudi, je načrt proizvodnje električne energije v lanskem letu presegla v vseh svojih enotah, skupno za okoli poldrugi odstotek. Leto je končala z več kot 2,3 milijarde evrov prometa ter 38 milijonov evrov čistega dobička, kar je 40 odstotkov več od načrtovanega, pravi generalni direktor družbe Gen energija Martin Novšak. Podobno je tudi krovna družba za 40 odstotkov presegla načrte in dosegla 200 milijonov evrov prihodkov ter 25 milijonov čistega dobička.

Lani za več kot 100 milijonov evrov investicij

Odlične rezultate Novšak pripisuje premišljenim vlaganjem v obnovo enot ter investiranju v nove enote, v nadgradnjo varnosti in uspešni optimizaciji nabave nadomestne energije v času remontov. »Obnovljivi viri in jedrska proizvodnja električne energije se tudi v razvitih državah pojavljajo kot smer, ki bo zagotavljala nizkoogljično proizvodnjo tudi v prihodnje,« pojasnjuje.

Krška jedrska elektrarna (NEK) predstavlja v skupini več kot 80 odstotkov proizvodnje. Razen krajše ustavitve za pet ur je obratovala s polno močjo, kar po Novšakovih besedah pomeni izjemen rezultat tudi v svetovnem merilu. Hidroelektrarne so izkoristile ugodne hidrološke razmere in presegle načrtovano proizvodnjo za dva do devet odstotkov. Medtem je termoelektrarna Brestanica izvedla 24 zanesljivih zagonov in tako skupaj z drugimi partnerji po Sloveniji zagotavljala stabilnost elektroenergetskega sistema.

Skupina je lani izvedla za več kot 100 milijonov evrov investicij. Ena zahtevnejših je bil aprilski remont v nuklearki, kjer je dnevno delalo več kot 1800 izvajalcev. Novšak izpostavlja tudi nadgradnjo varnosti v pomožni kontrolni sobi v NEK ter dokončanje prilagoditev na hidroelektrarni Brežice, v brestaniški termoelektrarni pa zaključek gradnje šestega bloka.

Letos za naložbe še nekaj več denarja

Naložbe v letošnjem letu ocenjuje na več kot 110 milijonov evrov, med najpomembnejšimi so gradnja hidroelektrarne Mokrice, gradnja sedmega bloka brestaniške termoelektrarne ter varnostna nadgradnja in suho skladiščenje goriva v nuklearki. »Upam, da bo temeljni kamen za mokriško elektrarno postavljen še letos, in to na zemlji, ki bo v lasti države. Za zdaj vse kaže, da bi se to lahko zgodilo že jeseni,« je dejal Novšak in dodal, da hkrati s pridobivanjem gradbenega dovoljenja že potekajo določeni razpisi.

Novšak je ponovno poudaril, da je za dolgoročno zanesljivost oskrbe z električno energijo, konkurenčnost gospodarstva in življenjski standard nujna gradnja drugega bloka jedrske elektrarne. »Idealno bi bilo, če bi ta že danes obratoval, s čimer bi pokrili potrebe energije v Sloveniji skupaj s Hrvaško, da ne govorim o potrebah drugod v okolici. Izkušnje kažejo, da postopki od odločitve do gradnje trajajo deset let in več, zato bi morali imeti odločitev o gradnji že danes.« Po njegovih besedah smo danes v svetu priča najvišji stopnji gradnje jedrskih enot v zadnjih 25 letih, trenutno gradijo več kot 55 novih jedrskih reaktorjev, tudi v Evropi.