Ferjanc, ki bi se mu tretji mandat iztekel prihodnje leto, je po pisanju Dela v sredo na celjskem delovnem sodišču povedal, da so njegovo razrešitev pripravljali že nekaj časa, čeprav je bil leta 2016 ponovno imenovan za direktorja celjske bolnišnice. Kot je dejal, je bila bolnišnica v dobri kondiciji, bila je zanimiva za vladajočo politiko.

Člani sveta zavoda so sicer o Ferjančevi razrešitvi prvič razpravljali že decembra leta 2016, a so ga potem pod točko razno razrešili jeseni leta 2017. Očitali so mu, da ni pravočasno oddal finančnega načrta bolnišnice. Po Ferjančevih besedah je bolnišnica načrt pripravila, svet zavoda ga je potem aprila leta 2017 potrdil, vendar ministrstvo za zdravje zanj ni dalo soglasja, ker da so v bolnišnici neupravičeno upoštevali petodstotni dvig cen zdravstvenih storitev.

Novega načrta bolnišnica ni pripravila do jeseni leta 2017, ko so namesto omenjenega dviga cen obračunali sredstva na podlagi interventnega zakona. Ferjanc, ki je član SDS, je na sodišču dejal, da mu na kraj pameti ni padlo, da bo zaradi tega zamenjan.

Nekdanji predsednik sveta zavoda celjske bolnišnice Andraž Jakelj pa je na sodišču vztrajal na drugem bregu, namreč da v odločitvah sveta ni bilo nič političnega. "Ni politično, da zaposleni prejemajo več, kot jim pripada, in ni politično, da direktor pripravi tisto, kar mora," je dejal. Opozoril je, da bi morala bolnišnica finančni načrt pripraviti v 45 dneh po tistem, ko so dobili usmeritve s pristojnega ministrstva.

Po Ferjancu je vodenje celjske bolnišnice prevzela Margareta Guček Zakošek iz SMC, delovno sodišče v Celju pa je novembra lani razveljavilo februarski sklep o njenem imenovanju za direktorico bolnišnice. Sodišče je namreč ugotovilo, da je bil sklep o imenovanju Guček Zakoškove nezakonit. Sodišče je zato celjski bolnišnici naložilo ponovno odločanje o imenovanju direktorja celjske bolnišnice.