Žal so se moje slutnje izkazale za pravilne,« je danes predstavnikom občine Straža ter civilne iniciative Zalog - Loke dejal minister za okolje in prostor Jure Leben. Rezultati ponovnega vzorčenja tal, ki ga je Leben naročil takoj po svojem septembrskem obisku nesaniranega pogorišča na območju podjetja Ekosistemi v Zalogu, so namreč pokazali, da so tla v neposredni okolici pogorišča še vedno močno onesnažena. Zato so neprimerna za pridelavo rastlin ali rejo živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode. Minister je pristojnemu inšpektoratu naložil prednostno reševanje primera. Tako že tečejo postopki za izbor izvajalca za odstranitev 7500 ton odpadkov s pogorišča, v igri sta dva ponudnika (neuradno sta to novomeški Cerod in krški Kostak). Odpadki naj bi bili po ministrovih besedah odstranjeni do letošnjega poletja.

Pri monitoringu tal so odvzeli šest vzorcev, tudi znotraj pogorišča, onesnaženje pa se je pokazalo pri dveh vzorcih. Najbolj kritična so tla med železnico in cesto, kjer so ugotovili presežene mejne vrednosti kobalta, kadmija, fenolov in mineralnih olj, opozorilne vrednosti bakra, svinca, niklja in kroma, še posebno skrb zbujajoča pa je po Lebnovih besedah presežena kritična vrednost cinka.

»Rezultati kažejo, da je naša odločitev o interventni sanaciji pogorišča pravilna. Žal mi je, da zadeva leto in pol po požaru še ni sanirana,« je dejal in dodal, da je denar za sanacijo, to je 1,6 milijona evrov, zagotovljen, čeprav bo dejanski strošek znan šele po končani sanaciji. »Po odvozu odpadkov bomo skupaj z lokalno skupnostjo pregledali očiščen teren, naredili nove preveritve z monitoringom in zagotovili, da morebitne nove izcedne vode ne bodo odtekale v Krko in na poljedelske površine. Želimo ponovno vzpostaviti normalno, zdravo okolje,« dodaja Leben.

Nujne spremembe okoljske zakonodaje

Po besedah vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije RS za okolje Gregorja Sluge so pri izcednih vodah v lanskem letu še vedno, čeprav v manjšem obsegu kot po uničujočem požaru leta 2017, zaznali prekoračene mejne vrednosti nekaterih snovi, kar pomeni, da so te vode neprimerne za izpust v okolje. Pri podzemnih vodah so meritve opravili v vodnjaku blizu reke Krke, kjer je bila voda sicer čista, so pa v njej še vedno zaznali prisotnost fekalij. Zato bo občina po besedah župana Dušana Krštinca v proračunu zagotovila denar, da bodo pregledali, ali morda kje puščajo kanalizacijske cevi, na kanalizacijo pa priključila še preostale objekte. »Seveda obstaja tudi možnost, da je ta onesnaženost posledica polivanja gnojevke,« dodaja Krštinc.

Po Lebnovih besedah se ministrstvo trenutno ukvarja s sanacijo štirih območij v državi, poleg Ekosistemov v Zalogu še Jernejevega kanala na Obali, Celjske kotline in Rakovnika. Pri vseh primerih bo država izvedla sanacijo in nato terjala povrnitev stroškov od povzročitelja. »Že zdaj pa se zavedamo, da v celoti teh stroškov ne bo mogoče izterjati, saj tega trenutna okoljska zakonodaja ne omogoča. Zato jo želimo do poletja 'izboljšati' in vanjo vgraditi določene varovalke, denimo takšno, da podjetje, ki se ukvarja z neko okoljsko problematično dejavnostjo, odpre račun in nanj nalaga določena sredstva za potrebe sanacije v primeru morebitne nesreče.«