»Minuli tedni niso prikazali EU v najlepši luči. To, da 49 ljudi za skoraj tri tedne obtiči na čolnih na morju, ni nekaj, za kar si prizadeva EU. V EU gre za vrednote in solidarnost. Če teh ni, to ni Evropa,« je posvaril komisar.

Ob tem je članice znova pozval k več solidarnosti. To je sporočilo, ki se ga nikdar ne bo utrudil ponavljati, je zatrdil. Pozval je tudi k čimprejšnji obravnavi rešenih migrantov.

Komisar je izrecno pohvalil Malto kot »najmanjšo članico, ki je izkazala največjo solidarnost«, ko je dovolila izkrcanje migrantov z dveh ladij nevladnih organizacij.

Pohvalil je tudi še osem članic - to so Nemčija, Francija, Italija, Portugalska, Luksemburg, Nizozemska, Romunija in Irska - ki so poleg Malte privolile, da bodo sprejele izkrcane migrante.

Ta najnovejši primer težav pri iskanju rešitve za rešene migrante v Sredozemlju potrjuje, da je treba vzpostaviti predvidljiv in vzdržen mehanizem za obravnavo migrantov, saj se EU ne more zanašati na neurejene in ad hoc rešitve.

Pozval je k vzpostavitvi začasne ureditve v pomoč najbolj izpostavljenim članicam, ki bi delovala kot most do uvedbe novih evropskih azilnih pravil. Azilna reforma je sicer že dolgo v slepi ulici zaradi spornih obveznih begunskih kvot.

Komisar je tudi opozoril, da morajo vsi akterji, vključno z nevladnimi organizacijami, spoštovati pravila in delovati odgovorno, tako da ne bodo spodbujali poslovnega modela trgovcev z migranti.

Avramopulos je še ponovil poziv k nujnosti ukrepanja tudi v luči evropskih volitev. »Evropi se bo sodilo glede na to, kaj bo zagotovila državljanom,« je izpostavil.

Migracijske dileme so vroča tema pred evropskimi volitvami. Čeprav se je število nezakonitih prehodov meje EU znižalo na raven pred krizo leta 2015, nasprotniki migracij izkoriščajo ohromelost unije pri odločanju o ključnih vprašanjih za nabiranje političnih točk.