Policisti znova opozarjajo, da sta dodatna previdnost in večja pozornost v zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, kajti tudi vozilo mora biti tehnično brezhibno in predpisano opremljeno. Še izsek iz zakona o pravilih v cestnem prometu: z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.

Ob tem še dodajmo, da o podobnih primerih kot pri Malencah poročajo tudi z drugih koncev države. Na območju PU Celje so tako v enem samem dnevu (ponedeljek) obravnavali štiri primere, ko je led, ki je padel s tovornih vozil, poškodoval tri osebna in eno tovorno vozilo.