Odločitev upravnega sodišča, ki je z začasno odredbo vsaj do razsodbe ustavilo odstrel medvedov, je sprožila burne odzive. Sodišče je ugodilo okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green, ki v tožbi proti vladi izpodbija odlok o odvzemu 200 osebkov (175 z odstrelom) rjavega medveda iz narave do 30. septembra letos. Začasno odredbo so predlagali z argumentom, da bi v nasprotnem primeru nastale nepopravljive škodljive posledice. »Z izvršenim odstrelom bi na zavarovani vrsti evropskega in mednarodnega pomena nastala nepovratna škoda, saj ubitih medvedov ne bo nikoli mogoče nadomestiti; tak poseg pa predstavlja tudi rušenje biotske raznovrstnosti,« so zapisali pri Alpe Adria Green in dodali, da je bilo do 20. decembra odvzetih 44 medvedov (dva so preselili v Francijo).

Da se ji zdi začasna odredba neutemeljena, je najprej sporočila vlada. Danes so podobno storili še na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, kjer pravijo, da je bil predlog o odvzemu 200 medvedov iz narave usklajen tudi z nevladnimi organizacijami, a med njimi ni bilo Alpe Adrie Green. Sklep je vlada sprejela na predlog Zavoda za gozdove Slovenije.

Konflikti niso odvisni le od števila medvedov

Znano je, da se v zadnjih letih število medvedov pri nas povečuje in da populacija šteje od 800 do 900 osebkov. Naravni prirastek znaša 200 medvedov na leto. Raziskovalec z oddelka za gozdarstvo na biotehnični fakulteti Miha Krofel je večkrat opozarjal, da imajo medvedi v Sloveniji na razpolago preveč umetne hrane in da je to pomemben  razlog za povečevanje populacije ter za to, da imamo pri nas največjo znano stopnjo reprodukcije rjavega medveda na svetu.

Pri kmetijsko-gozdarski zbornici svarijo, da bo začelo prihajati do vse večjih konfliktov med medvedom in človekom, če se bo populacija še naprej  povečevala. S tem se Krofel strinja, vendar dodaja, da število konfliktov ni odvisno le od števila medvedov v določenem prostoru, ampak tudi od upravljalskih ukrepov – na primer preprečevanje dostopa do hrane v naseljih, zaščita čebelnjakov in živine z električnimi  ograjami. »Čeprav se je populacija  medvedov v zadnjih desetih letih skoraj podvojila, se število konfliktov ni povečalo. To je predvsem posledica  uspešnega dela  zavoda za gozdove in projekta Life DinAlp Bear,« je dejal Miha Krofel.

Kot  pomemben ukrep v dolgoročnejšem smislu vidi tudi zmanjševanje velikih količin hrane na krmiščih v gozdovih, kamor vsako leto zvozimo na tone koruze. A za to bi bilo potrebno nekaj let. »Če se odločimo, da naslednje leto nočemo imeti več medvedov, kot jih imamo zdaj, moramo v populacijo poseči z odstrelom. V strokovnih krogih smo si dokaj enotni, da kratkoročno ni drugega ukrepa za omejitev rasti populacije,« je dodal Krofel.

Pri tem opozarja, da je položaj pri medvedih bistveno drugačen kot pri volkovih, ki jih po sodbi upravnega sodišča država prav tako ne sme odstreliti. »Medtem ko volkovi sami omejujejo gostoto z branjenjem svojega teritorija pred drugimi volkovi, medved ni teritorialna vrsta. To pomeni, da lahko na istem  prostoru  sobiva veliko  medvedov. Edini naravni dejavnik, ki omejuje število  medvedov, je hrana,«  je dodal.

Slovenija najbolj obremenjena z medvedom

»Kdo bo prevzel odgovornost, če bo ogroženo življenje prebivalcev? Kdo bo prevzel odgovornost zaradi opuščanja obdelave kmetijskih zemljišč in predelave hrane?« pa se je danes spraševal direktor kmetijsko-gozdarske zbornice Branko Ravnik in poudaril, da je položaj v Sloveniji drugačen kot v drugih evropskih državah.

»Tudi če se primerjamo z državami, v katerih je populacija medvedov najvišja, smo daleč najbolj obremenjena država z medvedi,« je dodal in navedel, da ima Slovaška 1,43 medveda na sto kvadratnih kilometrov, Hrvaška 2,1, Romunija 2,5, Slovenija pa 4,8. »Južni del Slovenije, ki je najbolj obremenjen, ima 40 medvedov na sto kvadratnih metrov,« je dejal in dodal, da je sklicevanje na evropsko direktivo glede na to statistiko neprimerno.

Od vlade pričakuje, da bo skušala prepričati sodišče, da je z odlokom ravnala pravilno, evropsko komisijo pa so na zbornici pozvali, naj se opredeli do upravljanja zveri v Sloveniji. Napovedal je, da bo zbornica, če bo tudi končna odločitev sodišča prepovedala odvzem medveda iz narave, vložila tožbo zoper vlade zaradi neizvajanja odloka.