Pred tem je igralec na oder Flamske opere v Antwerpnu postavil Kavalirja z rožo Richarda Straussa in Falstaff Giuseppeja Verdija. Waltzu je bilo, kot je povedal, glasbeno gledališče vselej bližje kot govorjeno gledališče.

Beethovnova edina opera Fidelio je bila v Theater an der Wien praizvedena leta 1805. Waltz bo na oder postavil predelano verzijo, ki je bila prav tako praizvedena v Theater an der Wien leta 1806.

Eden od treh velikanov t.i. dunajske klasike je za svoje edino operno delo porabil desetletje, čeprav obstaja več njegovih glasbeno-dramskih poskusov. Skladatelj, poznan zlasti po simfonični glasbi, je v Fideliu tematiziral svobodo posameznika v družbi, pogum in ljubezensko zvestobo.

Ob prvi uprizoritvi leta 1805 na Dunaju opera ni bila dobro sprejeta, zato jo je skladatelj revidiral. Vsebino je iz treh dejanj združil v dve dejanji, vendar tudi tedaj opera ni požela odobravanja. Sam jo je imenoval za trnovo krono, saj je vanjo vložil veliko dela, uspeha pa ni bilo. Za uprizoritev maja 1814 je napisal še novo uverturo in v taki obliki opero običajno izvajajo še danes.