V katastrofalnih poplavah leta 2007 so v Železnikih umrli trije ljudje, poplavljenih je bilo več kot 300 hiš, 20 gospodinjstev je ostalo brez imetja. V kraju že leta terjajo nujne ukrepe, ki bi izboljšali protipoplavno varnost, včeraj pa je služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko sporočila, da je na voljo 18 milijonov evrov evropskih sredstev (od skupno 34 milijonov evrov), ki so namenjeni za prvi del protipoplavne ureditve območja Selške Sore. V Železnikih so zadovoljni, da se bodo dela na terenu končno začela.

»Z zadovoljstvom in olajšanjem pozdravljamo vse, kar prispeva k dejanskemu dogajanju na terenu. Po sprejemu prostorskega načrta leta 2013 in drugih aktivnostih je to pomemben korak naprej,« je dejal Anton Luznar, župan Železnikov. Tam sicer država že dlje časa odkupuje zemljišča, potrebna za gradnjo, saj se je v preteklosti že dogajalo, da so se tudi projekti, za katere je že bil zagotovljen denar, potem časovno zavlekli. V Železnikih so na prve konkretne premike čakali dobro desetletje in pričakujejo, da bodo evropska sredstva čim prej in ustrezno porabljena za zagotavljanje večje varnosti ob morebitnih poplavah.

Najprej vodotoki, potem zadrževalnik

Najprej bodo začeli z urejanjem vodotoka Selške Sore ter pritokov Dašnice, Češnjice in Spodnje Smoleve. V drugi fazi projekta bo na vrsti gradnja pregrade in suhega zadrževalnika, ki se bo ob poplavah napolnil z vodo in tako prispeval k manjšemu pretoku v strugi vodotoka, s čimer naj bi pomembno omejili posledice divjanja narave in protipoplavno zaščitili 343 prebivalcev ter več kot sto objektov. Po izvedbi vseh protipoplavnih ukrepov bodo Železniki zaščiteni tudi pred stoletnimi poplavami Selške Sore. V Selški dolini so sicer v štirih desetletjih sedemkrat doživeli hujše divjanje narave, leta 2007 je to imelo katastrofalne posledice.

Seveda pa odobreni milijoni ne bodo zadoščali za vse predvidene ukrepe, eden med njimi je tudi vzporedna nova cesta, ki pa bo naložba slovenske države. Sicer pa je bila doslej posebnega pomena tudi povsem obnovljena cesta v najbolj razprostranjeno slovensko vas Davčo, malo naprej od Železnikov, naložba je stala 23 milijonov in je bila končana leta 2014, porabljenih je bilo za več kot 8 milijonov evropskih sredstev.