Delavci so danes začeli priprave na sečnjo dreves na pobočju grajskega hriba nad Karlovško cesto. Kot so zapisali na ljubljanski mestni občini, bodo delavci odstranili prevelika drevesa, ki zaradi smeri rasti, oblike krošenj in ogromne teže predstavljajo veliko nevarnost za destabilizacijo celotnega pobočja.

Za manjšo ranljivost urbanega gozda

Nad Karlovško cesto nameravajo delavci posekati 46 dreves, med njimi so smreke, robinije, gorski javorji, veliki jeseni, lipe, gradni, beli gabri, gorski bresti in makleni. Na občini zagotavljajo, da so odločitev sprejeli na podlagi strokovnega mnenja, saj so drevesa za sečnjo skupaj določili revirni gozdar, vodja krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije in sodelavec občine.

Kot so ob tem pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, so izbrana drevesa v slabem stanju. Nekatera so stara in posušena, napadli so jih tudi škodljivci, drevje sta poškodovala tudi žledolom leta 2014 in vetrolom tri leta kasneje. »Zaradi težavnosti sanacije posledic tovrstnih dogodkov (polomljena, prevrnjena, nagnjena, posušena drevesa…), ki so na pobočju še vedno vidne, smo se odločili za ukrep sečnje v tem obsegu,« so odločitev pojasnili na občini in podarili, da lahko poškodovano drevje in prepereli hlodi predstavljajo nevarnost tako za mimoidoče kot tudi za bližnje ceste in stavbe. »Nekontrolirani padci velikih dreves naredijo veliko škodo, zato jih želimo preprečiti oziroma obstoječe odstraniti in s posegom zagotoviti prostor za rast drugim drevesom, obenem pa tudi urediti in olepšati območje.« Hkrati želijo na občini s sečnjo zmanjšati ranljivost urbanega gozda in zagotoviti njegov ustrezen nadaljnji razvoj.

Na vprašanje, ali bodo posekana drevesa nadomestili z novimi, so na občini odgovorili, da je na območju že veliko mladih dreves, ki potrebujejo prostor in bodo s skrbno nego postopoma prevzela vlogo odstranjenih. »Z ustreznimi gojitvenimi deli bomo nato zagotovili ustrezno rast in zvišali odpornost gozda proti izrednim vremenskim dogodkom. Mlajšemu drevju, ki je bolj vitalno in prilagodljivo, bomo s tem dali več prostora za rast in pričakujemo, da se bodo že v eni rastni sezoni mlada drevesa lepo razrasla.«

Veje za zelene sekance

Delavci bodo najprej začasno odstranili zahodno stranico ograje grajskega vinograda, v naslednjih dneh pa bodo nato začeli sečnjo. »Spravilo do deponije bo potekalo s prikolico, na ovinku glavne grajske ceste bo urejena deponija hlodovine in vejevja, ki jo bomo sproti praznili,« so potek načrtovanih del pojasnili na občini. Veje bodo namenili za zelene sekance, preostalo pa za hlodovino.

Ob tem na občini obiskovalce grajskega hriba opozarjajo, da bo zaradi vzpostavljene spravilne poti gibanje obiskovalcev po trasi ob grajskem vinogradu in poti v smeri proti Roški cesti ponekod ovirano. Sprehajalce prosijo za previdnost. Načrtovana dela so sicer prva faza sečnje, o nadaljnjih fazah pa bodo občane sproti obveščali, so še pojasnili na občini in dodali, da v prihodnje na grajskem hribu načrtujejo predvsem vedutne posege in manjše negovalne oziroma sanitarne sečnje.