Kot kaže, tudi pri izbiri izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir ne bo šlo brez zapletov. Podjetje 2TDK je sicer prejelo le eno ponudbo, a je v postopku prispel tudi zahtevek za revizijo zoper objavo in razpisno dokumentacijo. V 2TDK so pojasnili, da zahtevek še preučujejo in bodo nanj odgovorili v zakonsko predpisanem roku.

Razpis je podjetje 2TDK objavilo novembra. Predmet projektne naloge med drugim obsega izdelavo tehničnih specifikacij za gradnjo osmih predorov na drugem tiru, izdelavo projekta za izvedbo v BIM okolju (modeliranje v tridimenzionalni arhitekturi) drugega tira od železniške postaje Divača do elektro napajalne postaje Dekani, kjer se trasa priključi na izvlečni tir, dopolnitve BIM modela projekta za izvedbo projektne dokumentacije v času gradnje ter izdelavo enotnega načrta zaščite in reševanja.

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije projekta za izvedbo je že izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je na ogled na spletni strani 2TDK. Rok za izvedbo celotne projektne dokumentacije projekta za izvedbo je šest mesecev, 2TDK pa bo z izvajalcem sklenil pogodbo za obdobje šest let.