V križišču Ižanske in Peruzzijeve danes stoji stavba osnovne šole iz konca 19. stoletja, za njo pa še dva dotrajana objekta, ki sta predvidena za rušitev. Mestna občina Ljubljana z arhitekturnim načrtom želi pridobiti najboljšo idejo, kako to območje urediti v »vaško središče, kjer bi se lahko lokalni prebivalci družili, srečevali, rekreirali in kjer bi lahko otroci in občani kakovostno izkoristili prosti čas«, je razvidno iz natečajne dokumentacije.

Tri milijone za vaško središče

Mestna občina Ljubljana je za projekt Center Barje v letošnjem proračunu predvidela 65.000 evrov za pridobitev projektne dokumentacije na osnovi javnega arhitekturnega natečaja, za investicijsko dokumentacijo in začetek izbora izvajalca ter strokovnega nadzora. Celoten projekt je v proračunu ocenjen na dobre tri milijone evrov.

Šola, ki stoji na naslovu Ižanska cesta 303, je po podatkih iz natečajne dokumentacije bila zgrajena leta 1895 in je spomeniško zaščitena. V okviru prenove nekdanje šolske stavbe je predvidena gradnja dvigala, statična in energetska obnova, obnoviti pa bo treba tudi temelje in odpraviti posedanje jugozahodnega vogala stavbe. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je med drugim zahteval, da se rekonstruira tudi šolski vrt pred glavnim vhodom v šolo, na katerega danes opominjata le ograja in mostiček čez jarek do Ižanske ceste.

Po zaključku prenove bo v stavbi medgeneracijsko središče, večnamenski prostor v manjši dvorani, sejna soba, e-točka z računalnikom, pisarna službe za lokalno samoupravo in prostori za razna društva z območja četrtne skupnosti Rudnik.

Tržnica in prostor za sejmišče

Na prostoru med šolo in Ižico želi občina urediti različne vsebine. Od sodelujočih na arhitekturnem natečaju pričakuje, da bodo v to območje kar najbolj umestili nadstrešnico za lokalno tržnico, ki bo s stavbo povezana z večnamenskim zunanjim tlakovanim prostorom za prireditve, prostor za sejmišče, vsaj 60 parkirnih mest, postajališče za izposojo mestnih koles, asfaltno igrišče za mali nogomet, košarko in tenis, naprave za vadbo na prostem, dve igrišči za odbojko na mivki, kolopark, balinišče in stebra za privez konj z dostopom do vode.

V delu nadstrešnice, ki bo zaprt, želi občina umestiti trgovino, sanitarije, shrambe in garderobe za obiskovalce bližnjih športnih igrišč. Za otroke med 3 in 8 letom starosti pa občina želi urediti tematsko otroško igrišče.