19 do 20 °C visoko dnevno temperaturo je leta 2017 v svojih stanovanjih vzdrževala slaba četrtina slovenskih gospodinjstev ali 4 odstotne točke več kot v raziskavi Reus leta 2015. Za prav toliko se je zmanjšal delež gospodinjstev, ki vzdržujejo dnevno temperaturo med 21 in 22 stopinjami Celzija.

21 do 22 °C je običajna dnevna temperatura v skoraj polovici slovenskih gospodinjstev.

23 do 24 °C znaša temperatura zraka v stanovanjih malone preostale četrtine gospodinjstev. Dnevno temperaturo med 17 in 18 stopinjami Celzija namreč vzdržujejo 4 odstotki gospodinjstev, pod 16 stopinjami in nad 25 stopinjami Celzija pa po odstotek populacije.

Manj kot 18 °C je podnevi temperatura zraka predvsem v majhnih gospodinjstvih z enim do dvema članoma ter v obalno-kraški in goriški regiji.

23 °C ali več je temperatura, ki jo vzdržujejopredvsem gospodinjstva z otroki ter v koroški in pomurski regiji.

1 % gospodinjstev spi pri izrazito nizkih temperaturah pod 8 stopinjami Celzija.

3 % gospodinjstev spi pri izrazito visokih temperaturah nad 23 stopinjami Celzija.

6 % višji je strošek gretja za vsako dodatno stopinjo toplejše stanovanje nad 20 stopinjami Celzija.

1500 € za ogrevanje v času ogrevalne sezone porabi povprečna slovenska družina.