Kako živijo starejši v tej občini?

V programu Starejši za starejše obiskujemo in spremljamo ljudi, stare nad 69 let. Žal imamo premalo prostovoljcev, tako da prav vseh ne moremo obiskati. Na splošno pa opažamo, da tisti, ki prejemajo pokojnine, z njimi nekako preživijo. Nekateri uradno celo spadajo pod prag revščine, a so vajeni skromnega življenja. Opažamo, da jim uspe preživeti tudi s 500 ali 550 evri na mesec. So zelo varčni, skromni so predvsem pri prehrani. Predvsem tisti, ki živijo v blokih, nekako sproti poravnavajo obveznosti. Večje težave imajo tisti, ki živijo sami v večjih hišah. Kljub vsemu pa neke prave revščine pri nas pri starejših, starih 70 let in več, večinoma ne zaznavamo. Opažamo, da imajo veliko večje težave mlajši brezposelni. Predvsem tisti, ki imajo družine in vzdržujejo otroke, živijo veliko slabše.

Ali so v Škofji Loki starejši v zadostni meri vključeni v družbo, v dogajanje?

Pri nas v društvu upokojencev pripravljamo res ogromno dejavnosti, v katere se lahko vključujejo vsi starejši. Opažamo pa, da se vključuje vedno isti. Predvsem tisti, ki so ostali sami, pogosto ostajajo doma in se za štirimi stenami zaposlijo z raznimi dejavnostmi.

Za katero skupino starejših si najbolj prizadevate, da bi se pogosteje vključevala v dejavnosti?

Največjo težavo vidimo pri tistih, ki so zaradi zdravstvenih težav vezani na svoj dom, ki niso mobilni in na dejavnosti brez pomoči drugih sploh ne morejo priti. Tisti ostajajo doma, imajo veliko težav s prevozi, druženjem, obiskovanjem prireditev. Prav zato je program Starejši za starejše zelo dobrodošel, saj mi pridemo k njim, se jim na tak način približamo in spoznamo njihove težave.

Najbrž je pomembno, da ste prostovoljci, ki obiskujete starejše, pravzaprav njihovi vrstniki in vam tako hitreje zaupajo ...

Tudi mi se ob obiskih pogosto soočamo z začetnim nezaupanjem oseb, ki jih obiskujemo. Postopoma, ko ponovno obiščemo istega človeka, pa zaupanje raste, ljudje se odprejo ter o svojem veselju in tegobah povedo več.

Kaj so najpogostejše težave, tegobe in skrbi?

Precej starejših, ki jih obiščemo, je zaskrbljenih zaradi zapiranja in ukinjanja manjših trgovinic, na primer v Groharjevem in Frankovem naselju. To se sicer dogaja po vsej državi, mnogi pa se ne zavedajo, kako močan vpliv ima na kakovost življenja starejših. Vsakodnevni sprehod do trgovine je za mnoge rekreacija, s pomočjo katere vzdržujejo svojo telesno kondicijo. Zaradi svojih zdravstvenih težav daleč, na primer v sosednje naselje, ne morejo več peš. Avta tudi ne vozijo, da bi se lahko odpeljali do oddaljenih trgovskih središč. Odmik trgovin od njihovega bivališča je zanje lahko velik problem.

Kaj pa v Škofji Loki najbolj žuli tiste upokojence, ki spadajo med dejavnejše?

To je zagotovo bazen, v katerem bi lahko imeli dovolj časa za vadbo in rekreacijsko plavanje. V centru slepih in slabovidnih sicer deluje manjši bazen, ki pa je večino časa zaseden s tamkajšnjimi skupinami uporabnikov. V manjši meri ga lahko tudi uporabljamo, a bi bili veseli, če bi imeli za to na voljo več časa in več prostora, saj so potrebe velike. To bi bilo koristno tako z družabnega kot zdravstvenega vidika.