Ljubljanska mestna občina je že jeseni objavila javni razpis za dobavo in montažo opreme za novo Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, ki ga na Gmajnicah gradijo ob zdajšnjem zavetišču. Na razpis so se prijavila podjetja Kolpa-Invest, Atlas oprema, Dema plus in Lesnina MG Oprema, vendar so se na občini nedavno odločili, da naročila ne bodo oddali. Vse štiri ponudbe so namreč ocenili kot nedopustne, saj presegajo »zagotovljena sredstva naročnika, namenjena izvedbi javnega naročila«.

Za opremo od 438 do 685 tisočakov

Najnižjo ponudbeno ceno je postavilo ljubljansko podjetje Lesnina MG Oprema, ki bi zavetišče opremilo za nekaj več kot 438.000 evrov, medtem ko je najvišjo ceno ponudilo podjetje Dema plus, in sicer je njihova ponudbena cena znašala dobrih 685.000 evrov. Koliko so na občini pripravljeni odšteti za nakup in montažo opreme novega zavetišča, sicer ob tem niso razkrili, saj so ocenili, da bi razkritje navedenih podatkov poslabšalo pogajalsko izhodišče. Na občini bodo namreč izvedli konkurenčni postopek s pogajanji.

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo izbrani ponudnik moral v celoti opremiti prostore zavetišča v vseh šestih novozgrajenih pritličnih stavbah. Na seznamih opreme, ki jo bo moral ponudnik dobaviti in montirati, so tako gospodinjski aparati in pohištvena oprema od omar, miz in stolov do košev za odpadke, kot tudi medicinska oprema v veterinarski ambulanti. Med drugim so na seznamu operacijska miza, monitor za spremljanje življenjskih funkcij, tehtnica za živali, ultrazvočni aparat in inkubator.

Gradnjo novega zavetišča začeli avgusta

Nižjo ceno so si na občini želeli tudi za gradnjo zavetišča. Prvi razpis za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del so na občini objavili konec julija 2017 in prejeli šest prijav, prvo ponudbo pa je nato pravočasno oddalo pet kandidatov. Po pogajanjih so se cene za izvedbo projekta gibale med 5,5 in 6,6 milijona evrov, kar je bilo za občino takrat preveč. Odločili so se, da naročila ne oddajo, ker ponudbene cene še vedno presegajo mejno vrednost, od katere je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil in v uradnem listu EU (5,2 milijona evrov).

Razpis so zato ponovili, a jim bistveno nižje cene tudi v novem poskusu ni uspelo izpogajati. Pred pogajanji so bile cene med 6,3 in 6,7 milijona evrov, na občini pa so nato za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del izbrali podjetje Ande, ki bo zavetišče na Gmajnicah zgradilo za 5.543.939 evrov brez oziroma dobrih 6,7 milijona evrov z davkom.

Občina je zavetišče na Gmajnicah začela graditi avgusta. Gradbena dela bodo potekala v dveh fazah, ki si bosta sledili brez prekinitev in morata biti končani v slabih dveh letih. Prva faza je vredna nekaj več kot 3,2 milijona evrov in obsega gradnjo novega zavetišča za pse s 47 pesjaki, nove upravne stavbe, skladišča ter servisnih objektov, kot so čistilna naprava, bazen požarne vode in ekološki otok.

Druga faza je razdeljena na dva sklopa. Najprej bodo delavci porušili obstoječe stavbe zavetišča ter zgradili sprejemno in veterinarsko ambulanto, v drugem delu pa bodo porušili še staro upravno stavbo ter zgradili zavetišče za mačke in uredili okolico. V novem zavetišču za mačke bo 64 dvojnih bivalnih prostorov, kar bo na Gmajnicah omogočalo začasno domovanje tudi več kot 200 zapuščenim mačkam. Zavetišče bo odprto ves čas gradnje, saj morajo delavci v skladu s pogodbo dela na Gmajnicah prilagoditi tako, da lahko zavetišče deluje čim bolj nemoteno.