Upravno sodišče je zadržalo izvajanje odloka o odvzemu rjavega medveda iz narave, ki ga je vlada potrdila konec lanskega novembra. V skladu z odlokom so do 30. septembra načrtovali odvzem 200 medvedov, od tega so 175 medvedov predvideli za odstrel, preostalih 25 pa zaradi izgub, kot so povoz in druge oblike smrtnosti.

Na sodišče se je decembra obrnila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG) ter vložila tožbo zoper sprejeti odlok in zahtevo za izdajo začasne odredbe. Prepričani so, da je odlok v nasprotju z zakonom o ohranjanju narave, direktivo o habitatih in tudi z ustavo. Ob vložitvi tožbe so v AAG opozorili, da je vlada potrdila odlok kljub številnim pripombam k njegovemu osnutku ter da ministrstvo za okolje in prostor, pristojno za populacijo zveri, na te pripombe ni niti odgovorilo niti ni utemeljilo, zakaj so ohranili predviden odvzem medvedov. V AAG so ob tem izrazili pričakovanje, da bo sodišče odlok razveljavilo.

Sodišče o odvzemu medvedov prednostno

Upravno sodišče je zahtevi za izdajo začasne odredbe ugodilo in izvajanje odloka zadržalo do izdaje pravnomočne odločbe. V sklepu so tudi zapisali, da bodo zadevo obravnavali prednostno.

Na vladi so še pred odločitvijo sodišča poudarili, da podatki rednega spremljanja populacije rjavega medveda ne kažejo negativnih posledic zaradi odstrela. »Vlada se strinja, da je vsaka žival sama po sebi dragocena, vendar je treba v tem primeru gledati na celotno populacijo, saj prav ustrezno upravljanje te vrste zagotavlja strpen odnos slovenske družbe do te živali.«

Da se bo zaradi zadržanja predpisa število medvedov v Sloveniji povečalo, posledično pa bi se lahko povečalo število konfliktov z ljudmi, tudi na območjih, kjer je bilo do zdaj vzpostavljeno sobivanje, opozarjajo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. Sklep sodišča so prejeli včeraj, zato dokončne odločitve o pritožbi nanj še niso sprejeli. Poudarili pa so, da se vprašanja odstrela te redke in zavarovane živali lotevajo resno ter da število medvedov, predvideno za odvzem iz narave, »temelji na strokovni oceni in upoštevajoč dejstvo, da so bili v decembru 2017 objavljeni rezultati ocene številčnosti populacije rjavega medveda v Sloveniji z metodami molekularne genetike«. O sklepu sodišča so obvestili Zavod za gozdove Slovenije in jih prosili, naj informacijo posredujejo vsem upravljalcem lovišč.

Pred odstrelom sodišče že »rešilo« volkove

To ni prvič, da o usodi zveri odloča sodišče. Odlok o odvzemu iz narave do 30. septembra 2019 prav zaradi preteklih odločitev sodišča zajema odvzem rjavih medvedov, ne pa tudi volkov. Sprva so na pristojnem ministrstvu sicer pripravili predlog odloka, po katerem bi lahko iz narave odvzeli tudi enajst volkov, a so po javni obravnavi volka izločili. Odločitev so na ministrstvu sprejeli zaradi dveh sodb upravnega sodišča, v katerih je to ugotovilo, da razlog družbene sprejemljivosti za odstrel volkov ni dovolj utemeljen.