Princip elektrokemoterapije je zelo enostaven in uporaben pri zdravljenju različnih vrst tumorjev, pojasnjuje prof. dr. Gregor Serša, vodja oddelka za eksperimentalno onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI).

Metoda kombinira uporabo elektroporacije in citostatikov. Nekateri citostatiki namreč zelo težko prehajajo celično membrano in sta zato njihova koncentracija v celici in s tem tudi učinkovitost nizki. Elektroporacija je pojav, ki nastane, kadar celične membrane izpostavijo močnim in kratkotrajnim električnim pulzom. Takrat nastanejo začasne odprtine v celični membrani, ki se pozneje spontano zaprejo. Če ravno takrat bolniku vbrizgajo citostatik, ta nemoteno in v nekaj tisočkrat višjih koncentracijah prehaja skozi celično membrano. S tem dosežejo bistveno večjo učinkovitost zdravila, pojasnjuje Serša. Za učinkovito zdravljenje pri tej metodi zadostuje manjša količina citostatika, zato stranskih učinkov skoraj ni, terapijo pa lahko večkrat ponavljajo.

Področja uporabe

Zdravljenje z elektrokemoterapijo je lokalno, torej omejeno na območje tumorja, dodaja dr. Ibrahim Edhemović, vodja oddelka za kirurško onkologijo na OI. Primerno je za zdravljenje solidnih tumorjev, kjer tumorske celice niso razpršene. To je že uveljavljena metoda pri zdravljenju kožnih tumorjev, predvsem bazalnoceličnega ali ploščatoceličnega raka kože, in kožnih zasevkov drugih tumorjev, na primer malignega melanoma in raka dojke.

Zadnja leta metodo uporabljajo tudi za zdravljenje globokoležečih tumorjev. O tem so slovenski strokovnjaki izvedli vrsto raziskav in izsledke objavili. »Za nekatere vrste tumorjev smo že dokazali učinkovitost in je metoda uvrščena v nacionalne smernice za zdravljenje raka. Gre za primarne jetrne tumorje in zasevke raka debelega črevesa in danke v jetrih,« je povedal dr. Edhemović. Posebno učinkovita je metoda pri tumorjih, ki jih ni mogoče odstraniti, ali tumorjih, ki ležijo na velikih oziroma pomembnih žilnih strukturah. Če želi kirurg odstraniti metastazo na veliki žili v jetrih, mora odstraniti tudi žilo in skoraj polovico jetrnega tkiva, ki zaradi odstranitve žile ostane brez prekrvavitve. Če kirurška odstranitev ni možna, metastaze, ki ležijo na žilah, z elektrokemoterapijo zdravijo veliko bolje kot s prej uveljavljenimi metodami, kot sta radiofrekvenčna oziroma mikrovalna ablacija ali krioterapija. Ti metodi temeljita na dovajanju ekstremno visoke temperature, kjer tumorsko tkivo zažgejo, ali dovajanju ekstremno nizkih temperatur, kjer tkivo zmrzujejo. Elektrokemoterapija se uveljavlja tudi pri zdravljenju kostnih zasevkov ali vsaj blažitvi težav zaradi teh zasevkov, saj lahko opazno ublaži bolnikove težave in bolečine. Uveljavlja se tudi pri raku trebušne slinavke, mehkotkivnih tumorjih na okončinah (sarkomi)… To zdravljenje želijo na OI preizkusiti tudi pri lokalno napredovalem raku danke v medenici, kjer je težko dostopen kirurškemu zdravljenju.

Elektrokemoterapija je tudi vse učinkovitejše orodje v rokah otorinolaringologov pri zdravljenju tumorjev glave in vratu na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana. Zunaj onkologije se metoda lahko uporablja pri zdravljenju velikih brazgotin in žilnih nepravilnosti.

Ker pa je to razvijajoča se metoda, ki si šele utira pot v klinično prakso, je število pacientov, pri katerih jo uporabijo, še vedno precej majhno. Na OI so elektrokemoterapijo doslej uporabili pri zdravljenju 83 jetrnih metastaz raka debelega črevesa in danke. Tovrstno zdravljenje so predlagali bolnikom, ki so imeli napredovalo maligno bolezen in druge možnosti zdravljenja niso bile več mogoče. »Metodo preizkušamo na različnih lokacijah in izkazala se je ponekod bolj, ponekod manj uspešna, a nikjer brez učinka. Elektrokemoterapija je novo orodje v škatli orodij, ki jih imamo na voljo zdravniki, ni pa to orodje, ki bi pozdravilo vse,« je povedal Ibrahim Edhemović.

Raziskovanje se širi

Elektrokemoterapijo so začeli na OI v sodelovanju z ljubljansko fakulteto za elektrotehniko raziskovati pred 25 leti. Prof. Seršo in prof. Damijana Miklavčiča z ljubljanske fakultete za elektrotehniko, ki sta pobudnika in pionirja raziskovanja te metode pri nas, veseli, da ne gre le za temeljne raziskave, ampak se metoda širi na klinični ravni v različne klinike. Tako je elektrokemoterapija ob OI postala zanimiva tudi za kliniki za abdominalno kirurgijo in ORL v obeh slovenskih UKC.

»Ljubljana predstavlja močan center elektrokemoterapije. Uspelo nam je pridobiti zaupanje evropskega združenja za onkološko kirurgijo, kjer so nam ponudili izvedbo prvega kliničnega tečaja te metode,« je povedal Serša. Tečaj so ob udeležbi velikega števila domačih in tujih strokovnjakov izvedli oktobra na OI. »Ta tečaj bo morda utrl pot elektrokemoterapiji tudi širše v evropskem prostoru,« je še povedal dr. Serša.