V sindikatu vojakov so zato napovedali protest, ki bo predvidoma v sredini januarja, je za STA pojasnil predsednik sindikata Gvido Novak, ki je zelo oster tudi do po njegovi oceni neprimernega vrednotenja vojaškega poklica. V sindikatu ministrstva za obrambo pa bodo po besedah sekretarja Marjana Laha »ubrali pravna sredstva, da dosežejo dogovore iz stavkovnega sporazum«.

Lah je ponovno izpostavil medresorsko usklajevanje uredbe, čeprav je bilo v stavkovnemu sporazumu določeno, da se o njej usklajujejo z reprezentativnimi sindikati. Po njihovih informacijah je namreč v medresorskem usklajevanju med obrambnim in notranjim ministrstvom (MNZ) ter ministrstvom za javno upravo slednje podalo pozitivno mnenje na predlog uredbe, MNZ pa je takemu predlogu, s katerim bi se po navedbah sindikata vzpostavila ponovna hierarhija, ki je bila v vojski leta 2017 porušena, nasprotoval. Sprejeta uredba tako v celoti ne opravlja krivic iz leta 2017, je za STA še poudaril Lah.

Kot so zapisali v gradivu po današnji dopisni seji vlade, spremembe uredbe sledijo splošnemu povišanju plačnih razredov formacijskih dolžnosti in nazivov za en plačni razred, zvišanje za dva plačna razreda pa je predvideno za podčastnike v V. tarifni skupini (v nazivih vodnik, višji vodnik, štabni vodnik) ter za podčastnike v VI. tarifni skupini (v nazivih praporščak in višji praporščak).

Ministrstvo za obrambo mora do junija pripraviti analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov

Uvrstitev formacijskih dolžnosti in nazivov zdravnikov v plačne razrede pa se uskladi tudi z uvrstitvami delovnih mest zdravnikov v skladu z aneksom k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki je bil sprejet na podlagi sporazuma iz decembra 2016.

Tako se bodo po novi uredbi formacijskim dolžnostim častnikov, višjih častnikov in višjih vojaških uslužbencev veterinarjev v Slovenski vojski poenotili tarifni razredi in se uvrstili v razred VII/2. Formacijska dolžnost častnik veterinar v nazivu stotnik veterinar in višji vojaški uslužbenec veterinar v nazivu vojaški uslužbenec XI. razreda se po spremembi uvrsti v 37. plačni razred brez napredovanj in v 47. plačni razred z napredovanji.

Vlada je obenem ministrstvu za obrambo naložila, da najkasneje do 1. junija 2019 v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo v okviru pregleda sistemov napredovanj in sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev pripravi analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja.